– Viser muligheter for god undervisning

Konferansen NKUL 2023

Med stadige utfordrende nyheter angående lærere og skolen, blir Trondheim fra 10. – 12. mai i sentrum for alle de gode muligheter som finnes for god undervisning.

NKUL 2023 er det 29. arrangementet for Norsk Konferanse for Utdanning og Læring (NKUL), og er Norges største i sitt slag. Årets konferanse har mange baktepper der utfordringene står i kø for sektoren. På NKUL vil det derfor diskuteres både kunstig intelligens i skolen, nye strategi-dokumenter for digitalisering av undervisningssektoren, og skjermtid for skoleelever.

Hele konferansen dras i gang med Inga Strümke fra NTNU. Hun har engasjert seg sterkt i den pågående debatten rundt kunstig intelligens, og er regnet som helt i ledelsen både nasjonalt og internasjonalt på området. Budskapet hennes er at det er viktig å være med på KI-utviklingen, men samtidig stille høye krav til forståelse og ansvarlig bruk, og alltid med mennesket i sentrum.

Maskiner som tenker

Inga er forsker ved Norwegian Open AI Lab på NTNU, og har en bistilling som forsker hos SimulaMet. Hun har tidligere jobbet med ansvarlig AI (KI) og algoritmerevisjon i PwC, mottok UiB sin formidlingspris i 2019, ble kåret til en av Norges 50 fremste tech-kvinner i 2020, og til en av Norges kvinnelige forbilder innen kunstig intelligens.

Hun er en internasjonal foredragsholder, var podcast-vert for Norsk råd for digital etikk og har laget flere videokurs om kunstig intelligens.

Hun signerer også sin nye bok «Maskiner som tenker» etter foredraget.

Mange storheter

I alt er det fire hovedforedragsholdere på årets NKUL, men også et 50-talls parallelle foredrag, innlegg, samt verksted.

Den anerkjente pedagogen Anna Bodin holder foredrag onsdag ettermiddag om å forstå hjernen vår bedre. Foredraget gir de nærmere 2000 lærerne som deltar på konferansen verktøy for å berøre, motivere og lede læring.

– Det handler om å gjøre hjernens kjemi til noe så konkret at det styrer den pedagogiske ledelsen, mener Anna Bodin.

Torsdag formiddag er det klart for Simen Spurkeland, en lærer som har vært med på mye av digitaliseringen av norsk skole. Han vi holde et foredrag om, som han sier.

– Et foredrag om potensialet i skjæringspunktet mellom metodefrihet, et humant skolesystem og folks forventninger, samt om skoleutvikling, digital didaktikk og læreres profesjonalitet.

Konferansen avsluttes med Roar Thon, fagdirektør i sikkerhetskultur i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Onsdag formiddag vil også den prestisjetunge Epleprisen bli delt ut.

Se program og streaming på www.nkul.no