NKUL 25 års-jubileum

NKUL har i år 25års-jubileum, og i jubileumsåret er det en oppslutning om arrangementet som aldri tidligere. Allerede siste uken i april måtte arrangøren stenge påmeldingen. Dermed blir det mer enn 1500 deltakere i Trondheim til uken, som er ny rekord.

NKUL mer populært enn noen gang er fra fjorårets åpning med Strindens i spissen.
NKUL mer populært enn noen gang er fra fjorårets åpning med Strindens i spissen.

NKUL eller NUK som de to første arrangementene het, ble etablert i 1991 på Lillehammer. Dette var i forkant av OL i samme by, og 1992 ble det siste året arrangementet foregikk der. 1993 ble det arrangert en større konferanse i Trondheim med et mere globalt fokus. Fra 1995 ble så NKUL et fast vårlig innslag i byen ved Nidelven.

Gløshaugen

Det er 25. gang har NKUL hatt adresse Gløshaugen. Den gang for 24 år siden var det mange som fryktet at stedsvalget ville gjøre at de pedagogiske verdiene i informasjonsteknologien forsvant inn et fokus på teknokratene og markedskreftene. I redaktøren fra 2001 skriver SkoleMagasinet. «Årets konferanse i Trondheim viste at dette ikke er tilfelle.»

I 2001 var det 700 deltakere, og undertegnede konkluderte med at man nå er i mål med å finne en konferanse som tar bruk ny teknologi i skolen på alvor. SkoleMagasinet hadde eget NKUL bilag for første gang det året.

Paradigmeskifte

I 1995 var reform 94 i sterkt fokus, og reform 97 med skolestart for 6 åringer var nært forutstående. Reform 94 hadde med seg faget Økonomi og informasjonsbehandling, noe som gav en ny dimensjon for innføringen av IKT.

Det var også i en tid der Internett var helt nytt, og konkurransen mellom om datamaskinen eller mennesket var den dumme var i gang. journalisten, politikeren og forfatteren Tron Øgrim slo fast at «datamaskinen pr. definisjon er dum!». Det var store diskusjoner rundt barns bruk av internett, og diskusjonene var mange om dette var et gode eller onde for pedagogikken. Det var også en stor nyhet da det i 1994 ble lansert et dataprogram uten vold i seg. Lek og lær het de revolusjonerende nyhetene fra selskapet Sherlock Rehab data på Nesodden. De hadde selvfølgelig stand på NKUL.. Universitetsforlaget hadde også mye spennende på gang okkupasjonen på CD-Rom var en spennende nyhet, dog ikke uten vold.

Midt oppi dette kom også lærerens rolle frem. I 1995 slo den tidens leder i NPD (nå NPeD), Sindre Røsvik fast at «for eller mot bruk av undervisning i edb er no eit tilbakelagt stadium i den pedagogiske debatten. Det må være å håpe at «korleis» stadig lever. Som for alle andre læremidler, anten det er bøker eller ballar, er den pedagogiske ramma eller den metodiske tilrettelegginga heilt avgjerande. Alt er avhengig av læraren», slo han fast.

Det er kanskje skremmende, men også fornuftig at disse diskusjonene foregår snart 25 år etter. Med fokuset på roboter og sosiale medier vi har i dag, er det alltid lurt å ta en fot i bakken og si til seg selv at vi er levende og kan tenke.

NKUL 2019

Årets utgave av NKUL har flere plenumsforelesere som setter disse utfordringene i system. Professor Paul Kirshner vil se nærmere på mytene rundt hva som virker innen utdanning. Det fortsetter med Thomas Hylland Eriksen som fremdeles etter 25 år ønsker å legge ned hele internett.

Åpningen av jubileums konferansen vil omhandle en debattbruk om mobiltelefon i skolen. I 1994 var nok ikke dette noe problem, men internettbruk er vel noe av det samme? Linda Liukas avslutter årets NKUL, - hun var 9 år i 1995.  Liukas er en finsk programmerer, forfatter og illustratør som har jobbet med lærere i Finland for å gjøre teknologien mindre av et mysterium for både instruktører og studenter. Var det ikke det Sindre Røsvik mente i 1995 også?

Vi gleder oss til NKUL som starter i Trondheim Onsdag 8. mai klokken 10.00. Se mer www.NKUL.no