NKUL 2019 i bilder

Utstillere

Utstillere

Opning Strindnes

Opning Strindnes

Tavleutsnitt

Tavleutsnitt

Engasjert Publikum

Engasjert Publikum

Ahaopplevelse Jang

Ahaopplevelse Jang

Spillpedagogane Diskusjon

Spillpedagogane Diskusjon

Publikum

Publikum

Utstillere

Utstillere

NKUL 25 Aar Med Kopp

NKUL 25 Aar Med Kopp

Midt I Blinken Publikum

Midt I Blinken Publikum

Idar Med Kollegaer

Idar Med Kollegaer

Engasjert Publikum

Engasjert Publikum