NKUL 2022

Takk for i år!

NKUL utgaven 2022, var endelig fysisk igjen. Etter 2 år med digital gjennomførsel, var det rundt 1500 deltakere på årets konferanse. Noe færre enn rekordåret 2019, men likevel mange flere enn det man kunne fryktet. Det var nemlig også muligheter for å følge det hele digitalt, men det var det kun 35 stk som gjorde. Fysisk er med andre ord å foretrekke for de fleste, og fenomenet «hybrid konferanse» tapte i alle fall i NKUL-sammenheng.

Vi sees 10.-12. Mai 2023

Se NKUL 2022 i bilder
– alle bilder er tatt av Vidar Alfarnes, SkoleMagasinet

NKUL Logo
NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Over 1500 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 25. gang i 2019. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.