NKUL 2023

NKUL Logo
NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Over 1500 deltok da NKUL ble arrangert ved NTNU for 25. gang i 2019. Deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig. Konferansen finner sted i Realfagbygget på NTNU i begynnelsen av mai hvert år. NKUL har et omfattende program over tre dager mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.