Capeesh lanserer gratis språktrening for alle flyktninger fra Ukraina

– Her har vi muligheten til å skape store samfunnsverdier, sier Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Capeesh AS.

Martin Kristoffer Sandberg er hovedutvikler bak appen Capeesh.
Martin Kristoffer Sandberg er hovedutvikler bak appen Capeesh.

Appen Capeesh Language Learning lærer bort språk og arbeidstrening tilpasset en lang rekke språk og alfabet. Nå har teamet bak Capeesh besluttet å dele ut appen gratis til alle flyktninger som har ukrainsk som morsmål.

– Alle flyktninger med ukrainsk som morsmål vil få mulighet til å laste ned appen Capeesh gratis over påske, sier Marie.
– Her vil vi dele våre kurs i grunnleggende norsk på A1-A2 nivå.

Sammen med selskapet Babbel GmbH, et av verdens største selskap for digital språkopplæring, skal Capeesh sørge for at flyktninger fra Ukraina får tilgang til språktrening i både norsk, engelsk, tysk og polsk.

Martin Kristoffer Sandberg er hovedutvikler bak appen Capeesh.
– Det vi er sterkest på er at vi klarer å snu oss rundt og levere veldig raskt ved behov, ettersom vi dekker utrolig mange språk og alfabeter og veldig raskt kan publisere nye versjoner av appen med nye språk tilgjengelig.

Nå vil Capeesh gi alle flyktninger som ankommer Norge en varm velkomst ved å tilby gratis språktrening i Capeesh.