Færre enn 1 av 10 kvinner ønsker seg en jobb innen teknologi

Teknologisektoren sliter med rekruttering av kvinner. Nye tall viser at det ikke blir enklere fremover. Færre enn hver tiende kvinne ønsker seg en IT eller tech-jobb.

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Tietoevry viser at kun 8 prosent av kvinner i Norge ønsker seg en jobb innen teknologi.

– Kjønnsfordelingen i IT-sektoren ligger på 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. For å utvikle tjenester for hele samfunnet må menneskene som utvikler teknologien representere mangfoldet i befolkningen. Om fremtidens løsninger utelukkende utviklesavmenn, blir de også i all hovedsak utvikletformenn. Mangfold er viktig for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Derfor må vi sammen gjøre noe med dette, sier Trond Vinje, konsernsjef for HR hos Tietoevry.

Trond Vinje, konsernsjef for HR hos Tietoevry
Trond Vinje, konsernsjef for HR hos Tietoevry

Verken arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner eller foreldre gjør nok for likestilling

Hva er årsaken til at ikke flere kvinner jobber innen teknologi? I undersøkelsen mener flest kvinner (32%) at utdanningsinstitusjonene ikke gjør nok for å rekruttere kvinnelige studenter, tett fulgt av arbeidsgivere innen IT-sektoren (31%) og mangel på motivasjon fra foreldre (29%). Flere menn enn kvinner tror at kvinner ikke er interessert i teknologi – og flere kvinner enn menn mener at politikerne må gjøre mer for likestilling.

Hva er årsaken til at ikke flere kvinner jobber innen teknologi?
Hva er årsaken til at ikke flere kvinner jobber innen teknologi?

Må endre måten vi snakker om IT og teknologi på

I undersøkelsen oppgir 27% av kvinner at teknologi er gøy, mot 43% av menn.

Marita Ødegård jobbet tidligere som sykepleier og så hvordan teknologi i større grad burde benyttes for å gjøre arbeidshverdagen i helsesektoren bedre. Hun videreutdannet seg innen helsetech og jobber nå som applikasjonsspesialist i Tietoevry. Hun er opptatt av rekruttering av kvinner til bransjen.

Marita Ødegård jobbet tidligere som sykepleier og så hvordan teknologi i større grad burde benyttes for å gjøre arbeidshverdagen i helsesektoren bedre. Hun videreutdannet seg innen helsetech og jobber nå som applikasjonsspesialist i Tietoevry.
Marita Ødegård jobbet tidligere som sykepleier og så hvordan teknologi i større grad burde benyttes for å gjøre arbeidshverdagen i helsesektoren bedre. Hun videreutdannet seg innen helsetech og jobber nå som applikasjonsspesialist i Tietoevry.

– Innen IT og teknologi finner du fremtidsrettede jobber med gode karrieremuligheter. Vi har sett at kvinner tror det er kjedelig å jobbe med teknologi, men det er det jo definitivt ikke. Jeg tror vi som bransje er nødt til å endre måten vi snakker om IT og teknologi på, og få bedre frem hvordanteknologi styrer utviklingen av samfunnetvi lever i, sier Ødegård.

Hun peker på at IT og teknologi blant annet kan bidra til å møte utfordringene omsorgssektoren står ovenfor og bidra til løsninger for klimakrisen.

– Det er en myte at IT-bransjen og teknologifag kun handler om programmering. Du kan gå på yrkesfag, fagskole og universitet eller høyskole-og jobbe som dataingeniør, fysiker eller bioingeniør. Jenter er generelt gode i realfag og vi trenger alle smarte hoder til innovasjon og utvikling av gode løsninger for hele samfunnet.Brenner du for å gjøre verden bedre, bør du sterkt vurdere teknologi som karrierevei, sier Ødegård.

Tietoevry har i dag en total kvinneandel i selskapet på 31 prosent, mot 29 prosent i 2022. Selskapet har som mål å oppnå 50 prosent kvinneandel innen 2030.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-