Kunstig intelligens retter elevtekster

Forskere utvikler kunstig intelligens for å gi umiddelbare tilbakemeldinger på elevtekster. Dette skal avlaste læreren og hjelpe elevene til å skrive bedre tekster.

Irina Engeness
Professor Irina Engeness er prosjektleder for prosjektet som innebærer å utvikle et kunstig intelligensprogram (KI) som kan brukes aktivt i språkundervisningen i skolen (Foto: Høgskolen i Østfold)

Forskere ved Høgskolen i Østfold har utviklet et kunstig intelligensprogram, Easy Assessment Tool (EAT), som skal hjelpe elever å skrive gode tekster på engelsk. For ett år siden fikk høgskolen 12 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å utvikle et kunstig intelligensprogram som kan brukes aktivt i språkundervisningen i skolen.

Målet med det banebrytende prosjektet er å bruke kunstig intelligens til å utvikle digital teknologi som kan analysere elevers tekster og gi tilbakemeldinger og hjelpe eleven til å skrive en bedre tekst.

Prosjektet med tittelen “Kunstig intelligens (KI) for vurdering for læring (VfL) for å styrke læring og undervisning i 21 århundre» (KI4VfL) drives av Høgskolen i Østfold i samarbeid med Høgskolen i Volda, Halden Kommune og Hypatia Learning AS.

Forbedrer kvalitet

Dekan ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold, professor Irina
Engeness, forteller i et intervju med Skolemagasinet at prosjektet bygger på hennes tidligere
arbeid med et kunstig intelligensprogram. Prosjektet skal ifølge henne gå over fire år og det skal
utvikles til sammen tre prototyper som alle vil ha ulike egenskaper. De tre prototypene skal
kunne analysere tekstene og gi syntaktiske, semantiske og sentimentale tilbakemeldinger. Den
første prototypen er allerede utviklet, den andre prototypen kommer i år og den siste, som skal
ta for seg sentimental ordbruk kommer ikke før neste år.

Programmet skal være i stand til å identifisere feilen som eleven har gjort på disse tre
ulike områdene og henvise til den regelen som gjelder og som eleven må sette seg inn i.

– Vi har brukt programmet i skolen og har fått gode tilbakemeldinger både fra elever og
lærere. Dette synes hun er veldig verdifullt. Kommentarene som gis er tilpasset hver eneste
tekst.

– Det er også veldig avlastende for læreren. Ellers må læreren gjøre alt, fra A til Å, legger
hun til.

Følges i tre år

Den første prototypen av EAT har nettopp blitt testet på tre forskjellige ungdomsskoler i Halden,
i åttende klasse Når de samme elevene begynner i niende klasse, vil den andre prototypen
være klar. Den tredje prototypen skal testes på tiendeklasseelevene.

– Den samme elevgruppen skal følges i tre år, til våren 2025. I hver skole har vi to klasser,
en eksperimentell, der elevene bruker EAT i skriveprosessen, og en sammenligningsklasse der
elevene gjør samme skriveoppgave, men på vanlig måte, uten EAT og med tilbakemeldinger fra
medelever, forteller hun.

Etter det skal forskerne vurdere resultatet og skal undersøke om bruk av EAT har gjort
at tekstene til elevene har endret seg i denne perioden.

Under prosjektperioden skal forskerne være observatører i klasserommene mens lærere
skal ha hovedansvar for gjennomføring av skriveprosessen. Forskerne skal observere elevenes
interaksjoner i grupper og med teknologien EAT.

Engeness forteller at teknologien ikke bare skal hjelpe elevene til å skrive en god tekst.

– Den skal hjelpe dem til å forstå hva en god tekst er, hvordan lager man en god tekst?

Tilbakemeldingene fra programmet skal hjelpe dem til dette, forklarer hun.
Læringsforskeren fra Høgskolen i Østfold forklarer at manuelle tilbakemeldinger fra
lærerne er vanskelig og krevende for læreren. Samtidig er formative tilbakemeldinger fra
læreren helt avgjørende for at elevene skal gjøre framskritt.

– Derfor kan denne teknologien være veldig nyttig og den kan vise hva prosessen handler
om, legger hun til.

Erstatter ikke lærer

Selv om EAT-teknologien nå i første omgang testes ut i engelskfaget, ser hun ikke noen
hindringer for at den kan bruke i andre fag, både i norskfaget og i andre språkfag, men også i
historie, samfunnsfag og naturfag, i alle fag der elevene skal skrive tekster.

– Programmet er veldig etterspurt av norsklærere. Vi vet hvor stor belastning det er for
norsklærerne. Dette programmet vil være veldig avlastende, sier hun.

– Mest sannsynlig kommer programmet til å bli tilgjengelig både for flere fag og i flere
språkfag, tror hun.

Det er ikke meningen at programmet skal erstatte læren, men heller komplementere og avlaste læreren. Tilbakemeldingene skal brukes av elevene i skriveprosessen, men læreren skal fortsatt vurdere det ferdige produktet.