Læring for næring: 9. klasse fra Biri får opplæring i pølsemakerfaget

Det finnes mange karriereveier i matbransjen. Geitmyra og Matbransjen opplæringskontor har slått seg sammen i prosjektet Læring for næring, for å vise ungdommer hvor attraktiv matbransjen er, og ikke minst hvor gøy det er å jobbe med mat, forteller de i en pressemelding!

Geitmyra matkultursenter for barn

På torsdager er det pølsemakerfaget som står på blokka når pølsemakerne fra Grilstad møter 9. klassingene fra Biri. Målet med prosjektet Læring for næring er å få flere ungdommer til å velge en utdanning og yrkesvei innen matbransjen, gjennom å la 9. og 10. klassinger møte bransjen og matfaget på en praktisk måte.

Ungdommene må bli kjent med at de kan ta fagbrev som kjøttskjærer, slakter, pølsemaker, automatiker, produksjonstekniker og industrimekaniker. En stor andel av maten vi spiser blir produsert i Innlandet. Likevel er trenden her som i resten av landet: Antall unge som velger videregående utdanning innen matfag er nedadgående.

– Det er ikke mye hjelp å ha bønder som produserer fantastiske råvarer, hvis vi ikke har folk som kan videreforedle råvarene. Derfor er det viktig å øke rekrutteringen til bransjen, så vi kan gjøre den norske maten enda bedre og ha et kortreist, godt og bærekraftig mattilbud til forbrukerne i landet, forteller Daglig leder for matbransjens opplæringskontor i Innlandet, Marit Finseth Løberg.

Løberg har ansvar for alle lærlinger i matindustrien i Innlandet. Hun forteller at matbransjen i Innlandet ligger midt i matfatet. – Fylket er godt egnet til å drive landbruk, det er mange store gårdsbruk og bønder, mye matindustri, og kort vei til råvaren, sier Løberg.

Hun mener det er viktig å vise frem potensialet i matbransjen, og ikke minst de ulike yrkene man faktisk kan jobbe med hvis man velger seg en utdanning innen faget. Innlandet har 34 aktive lærebedrifter og potensielt ca. 50 ledige læreplasser hvert år, både innenfor restaurant/matfag og tekniske fag. Løberg forteller at de får tak i en god del flinke lærlinger, men at de trenger mange flere. Samarbeidet med Geitmyra er med på å synliggjøre fagene og bransjen. – Fordelen med å ha dette på Geitmyra er at Geitmyra også ligger midt i matfatet, i den store landbrukskommunen Ringsaker. – I tillegg har Geitmyra Ringsaker mange flinke og engasjerte lærere som brenner for faget og kulturen innen matforedling.