|

Leonora Onarheim Bergsjø: – Er noe gratis på nett, så er det ikke det…

Digitaliseringen i skolen gir læreren nye verktøy og muligheter, men det følger også et stort ansvar. Leonora Onarheim Bergsjø ga oss en grundig introduksjon til det skolesystemet bør vite om personvern.

Leonora Onarheim Bergsjø
Leonora Onarheim Bergsjø har spesialisert seg på forholdet mellom ny teknologi og etikk (Foto: Vidar Alfarnes)

Førsteamanuensis Leonora Onarheim Bergsjø har spesialisert seg på forholdet mellom ny teknologi og etikk. Hun holdt et innlevende foredrag som ikke minst bygget opp om den tiden vi både lever i, og har vert gjennom de siste årene.

– Husker dere den første smittesporings appen som kom nokså tidlig i pandemien, utfordret hun.

– Den ble raskt stoppet heldigvis, for staten Norge ble i internasjonale kretser sammenlignet med land som Kuwait, Quatar og Bahrein da det gjaldt personvern med den appen. Det er to poler innenfor forståelsen av hva som skaper innovasjon, fortsatte hun.

– Det er noen som mener misbruk skaper utvikling, og andre mener fokus på positiv bruk skaper samfunnsnytte, men hun selv mener innovasjonsrommet ligger midt imellom bruk og misbruk.

Algoritmene bestemmer

Bruk av digitale hjelpemidler styrer mer og mer av hverdagen vår. I Norge kan man for eksempel få sensorteknologi for bruk i biler, og oppnå en billigere bil. Produsentene bruker algoritmene til å se etter hvem som passer til hvilket produkt. En bil med masse duppeditter, er programmert i forhold til den typiske brukeren for dette. I Norge er det en mann på 45 år som bor i Trøndelag og har stor tro på seg selv.

En dansk undersøkelse har vist at elever med dårlig utdannede foreldre, får dårligere google- søk via algoritmene, og dette gir igjen dårlig karakter i en oppgave. Google-søket prioriterer ikke eleven.

Algoritmer som spesifiserer gjør at ulikhetene hos mennesker øker. Informasjonen distribueres etter mål vi ikke forstår, eller mål vi ikke vet om. Algoritmene kjenner oss bedre enn våre nærmeste gjør det. Dette fører gjerne videre til Konspirasonsteorier, falske nyheter og manipulasjon. Noen ønsker at noen skal påvirkes.

– Design manipiulasjon/manipulerende design er mer og mer omfattende og er lovlige, men setter store krav til bevissthet hos brukerne. De fleste av disse leverandørene omgår regelverket, mener Bergsjø.

FAU og Facebook

Amanuensisen kom også med et skremsel skudd overfor dagens foreldre.

– Er det mulig at det skal være FB (Facebook) som eneste mulige kommunikasjonsformen som skal sende ut info til f.eks. FAU?

– Hvor sikre er vi på at slike og fremtidige løsninger er sikre. I det juridiske perspektiv, eller det etiske perspektivet. De er mange fall-gruber, men altfor mange data utenfor vår egen kontroll, uttrykte hun videre.

Det er allerede i mange tilfeller veldig mye makt hos aktører som er utenfor demokratisk kontroll.

– Demokratiet og personvern, og fri-tale er utfordret. Hvem definerer det gode samfunnet. KINA, Russland eller Norge? drøftet hun.

– Kinesisk filosofi om verdier bygger på Konfutsianismen som sier at samfunnet skal være i harmoni og balanse, og alle mennesker skal kjenne sin plass og lyde overordnede autoriteter. Unge er underordnet eldre, og kvinner er underordnet menn.

– Det blir da f.eks. problematisk når vi skal utfordre kinesiske verdier. TikTok er kinesisk og fremmer Konfutsianismen, og her er det mye sensur. Kinesisk sensur. Fremmer det ikke Kina sine verdier blir det ikke fremmet i TikTok.

– Kina har altså en helt annen modell enn oss. I Kina er det mer samfunnsvern, mens vi har personvern, forklarte hun.

– Det er ikke gitt at vår modell for demokrati, likeverd, verdier med mere er den vinnende modellen, skremte hun.

Leonora Onarheim Bergsjø mener at det går an å etablere tre verktøy for evaluering av digitale løsninger:

  1. Vi må ha kompetanse og dilemmatrening inn i utdanning og videreutdanning. Særlig viktig for digital læringsanalyse. Hvordan fungerer faktisk teknologien?
  2. I hvilken grad er teknologien i tråd med vårt oppdrag og våre kjerneverdier? Er det dette Kahoot legger opp til, stilte hun et retorisk spørsmål om som et eksempel.
  3. Avgjørende er hvordan teknologien utvikles og brukes for å oppnå at det er forsvarlig.

– Det gjelde å ha etiske retningslinjer, med forsvarlig innsamling og oppbevaring av aktiviteter på nett. Involvering av stakeholders, inkludert elever. Og bevissthet må til.

Leonora Onarheim Bergsjø selv er optimist fordi hun vil være det, og avsluttet med å advare alle om at den viktigste huskeregelen for digital bruk er at om den er gratis, så er den garantert ikke det.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-