Løsningen på juks ved bruk av Chat GTP funnet opp

Hvem andre en gründer Roger Larsen har klart å løse den største utfordringen alle snakker om, – hvordan vite at det faktisk er eleven som levere oppgaven og ikke noe man har laget med en kunstig intelligent-løsning, for eksempel Chat GTP.

Gründer Roger Larsen mener han har løst utfordringen med vurdering av kunstig intelligent.
Gründer Roger Larsen mener han har løst utfordringen med vurdering av kunstig intelligent.

Roger Larsen er gründeren som blant annet var en av dem som stod bak Fronter i sin tid, har gjort det igjen. Under ett år etter at Chat GTP ble sluppet løs, har han funnet opp en app som klarer å identifisere om det er eleven eller studenten som faktisk har levert en hjemmeoppgave, eksamen, eller hva det skal være. Appen klarer å finne ut om det er brukt kunstig intelligens, eller for den slags skyld det er en kjøpt oppgave deg er snakk om.

Det var under den årlige Online Educa Berlin (OEB), at Larsen lanserte den store nyheten, og interessen fra kyndige undervisning folk, lot ikke vente på seg.

Kontroll av tidligere arbeid

I motsetning til mange løsninger som stresser med å funne kildene i tekster gjennom plagiatkontroll og annet, har Larsen og hans medhjelpere heller bygget opp sin kontroll av tekst på hva studenten eller eleven har levert.

– Vår teknologi setter søkelys på autentisering. Appen sjekker historien til den enkelte og ser om teksten stemmer overens med tidligere produserte tekster.

Har man ingen tekst å vise til, må man levere en før man skal testes. Dermed håper mange med Roger Larsen å få ned juks som foregår, ikke minst på Universitet og høyskoler, men også nedover i skole-systemet.

– Juksing er blitt mer utbredt og ikke minst såkalt «ghosting» (kjøp av tester/eksamener gjort av andre) har nærmet seg store høyder de siste årene, forteller han.

15% av eksamens-leveranser er det i dag jukset, viser undersøkelser. Noen undersøkelser viser også at 89% bruker ChatGTP på lekser i videregående skole. Med å satse på autentisering av hver enkelt mener Roger Larsen at dette skal kunne løses. Han legger imidlertid vekt på at verktøyet han presenterer ikke er pedagogisk, men metodisk i forhold til kontroll.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-