Samarbeid for bedre etter- og videreutdanning

Ny avtale øker tilgangen på etter- og videreutdanning i hele Norge Norske Utdanningssentre (NU) og Kompetanseforbundet (KFO) signerer i dag en samarbeidsavtale som vil løfte tilgangen på etter- og videreutdanning i Norge.

Generalsekretær Kent Gudmundsen i Kompetanseforbundet passer på at styreleder i Norske utdanningssentre, Vegard Herlyng og styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen, skriver under på samarbeidsdokumentet.
Generalsekretær Kent Gudmundsen i Kompetanseforbundet passer på at styreleder i Norske utdanningssentre, Vegard Herlyng og styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen, skriver under på samarbeidsdokumentet.

Avtalen blir startskuddet for et gjensidig samarbeid som vil løfte tilgangen på og mulighetene for livslang læring, og med mål om å styrke en desentralisert utdanning i Norge, forteller de to organisasjonene i en pressemelding.

NU og KFO er også enige om å jobbe for en styrking av nasjonale og regionale rammevilkår for etter- og videreutdanning og for utdanningssentrene/studiesentrene som helhet. Videre skal man samarbeide tettere opp mot det regionale nivået for å svare sterkere på arbeidslivets kompetansebehov.

  • Vi ser frem til å følge opp og fylle denne avtalen med innhold i de ulike regionene og slik bidra til å styrke den regionale og lokale tilgangen på utdanningstilbud. Det vil være til gjensidig nytte for oss som signerer her i dag, men særlig for den enkelte voksne som får tilgang flere utdanningstilbud, forteller styreleder i Kompetanseforbundet Tove Johansen.
  • Vår visjon er å gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi. Et samarbeid med Kompetanseforbundet vil gjøre at enda flere kompetansehevingstiltak blir tilgjengelige ute på de enkelte senterne. Dette samarbeidet vil styrke begge parter og ikke minst gi et bedre tilbud til Norges befolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Vegard Herlyng styreleder i NU.
  • Dette følger opp Stortingets vedtak i Kompetansereformen og er med på å styrke målsettingene til Hurdal-plattformen om livslang læring. Kompetanseforbundet har som mål å styrke tilbudet og tilgangen til etter- og videreutdanning i hele Norge. Nå får vi en viktig strategisk samarbeidspartner og hvor vi gjensidig utfyller hverandres formål. Dette vil bidra til at vi når ut til flere voksne som kan fylle på underveis uavhengig av livssituasjon, sier Kent Gudmundsen, Generalsekretær i Kompetanseforbundet.