Til Tromsø for å diskutere kunstig intelligens

Kommende uke møtes rundt 250 internasjonale forskere innen kunstig intelligens (KI) i Tromsø.

Forskningskonferansen Northern Lights Deep Learning Conference (NLDL).
Rundt 250 internasjonale forskere innen kunstig intelligens samles i Tromsø kommende uke i forbindelse med forskningskonferansen Northern Lights Deep Learning Conference (NLDL). Bildet er fra en tidligere NLDL-konferanse.

Det skjer når UiT Norges arktiske universitet, forskningssenteret Visual Intelligence, og NORA.ai (Norwegian Artifical Intelligence Research Consortium) arrangerer den årlige forskningskonferansen Northern Lights Deep Learning Conference (NLDL).

Konferansen, som finner sted mellom 9. og 11. januar, er en møteplass der KI-forskere fra hele verden utveksler erfaringer og kompetanse rundt fag- og forskningsfeltet. Arrangementet oppmuntrer også deltakerne til framtidige forskningssamarbeid innen feltet.

Vil presentere toppforskning

– Her vil også internasjonalt ledende forskere fra universiteter som University of Cambridge og New York University gi foredrag om toppforskning ved disse institusjonene. Forskere fra store deler av verden presenterer i tillegg sin forskning, sier UiT-professor Robert Jenssen, senterleder for Visual Intelligence.

NLDL legger stor vekt på kursing og utdanning av yngre forskere i form av «vinterskolen», et femdagers kurs innen KI ved UiT som deltagerne kan melde seg på. Konferansen har videre mål om å bidra til mangfold innen KI, og har spesielt fokus på samhandling med næringsliv og muligheter for verdiskaping basert på KI.

 Det er også et viktig formål å etablere NLDL og Norge som viktige arenaer som er synlig internasjonalt, og som gjør Norge til et tyngdepunkt innen feltet. Dette gjøres gjennom flere arrangementer gjennom hele NLDL-uka som del av den nasjonale forskerskolen i AI i Norge koordinert av NORA-nettverket, sier Jenssen.

Mangfold og inkludering viktig

Under konferansen vil blant annet mangelen på mangfold innen KI-feltet diskuteres og problematiseres under delarrangementet «Diversity in AI» den 9. januar.

Her samles representanter fra næringsliv, offentlig forvaltning og forskning for å ta opp mangfold og inkludering innen KI i Norge og verden i dag. Her vil man diskutere initiativer for å sikre inkludering og mangfold innen KI for fremtiden.

Medarrangører for «Diversity in AI» er doktorgradsstudenter ved UiT som bidrar med viktige stemmer og synspunkter på tematikken.

 Ved å oppmuntre til mangfold innen feltet, ønsker vi å forbedre posisjonen til marginaliserte grupper og inspirere til en mer inkluderende agenda innenfor feltet KI. Dette for å sikre likestilling for kommende generasjoner, sier Klas Pettersen, administrerende direktør for NORA.ai.

KI og norsk næringsliv

Aktører fra næringslivet kommer også til konferansen for å diskutere og synliggjøre muligheter og utfordringer knyttet til KI innen næringsliv under arrangementet «The Industry Event».

 Arrangementet tar opp viktige tema som hvorfor kunstig intelligens er viktig for norsk næringsliv, problemene som KI potensielt kan løse, samt hvordan akademia og norsk næringsliv bør samarbeide for å legge til rette for sikker og bærekraftig bruk av KI, sier Pettersen.

NLDL-konferansen arrangeres av forskningssenteret Visual Intelligence og UiT sin Forskningsgruppe i maskinlæring, i samarbeid med NORA som viktigste partner. Konferansen vil foregå ved UiT Campus Breivika i Tromsø.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-