Tospråklige læremidler på seks språk

Kunnskap er opptatt av tospråklig fagopplæring og jobber for tiden med å oversette og tilrettelegge læremidler i matematikk for ungdomstrinnet til i alt seks språk.

«Tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring i ett eller flere fag både på sitt morsmål og norsk. Den tospråklige fagopplæringen skal sikre faglig progresjon samtidig som elevene lærer norsk» (UDIR, 2022).

Matematikk på seks språk

Tospråklig matematikk

Snart kan du og dine elever ta i bruk matematikk for ungdomstrinnet på seks språk! Kunnskap er godt i gang med å oversette Matematikk 8-10, som vil foreligge på norsk, ukrainsk, russisk, arabisk, somali og polsk. Dette gjøres på en slik måte at alt innholdet i læremiddelet, tekst, lyd og filmer, er tilgjengelig på seks språk, i en og samme ressurs. Ved å trykke på symbolet som representerer foretrukket språk kan elevene enkelt veksle mellom eget morsmål og norsk.

Figurbegreper - Eksempel fra Matematikk 9
Figurbegreper – eksempel fra Matematikk 9

Lærerikt og inkluderende

Tospråklige læremidler gjør overgangen til norsk skole for nyankomne elever enklere, både faglig, men også med tanke på inkludering. Med tospråklige læremidler vil nyankomne elever lettere kunne inkluderes i klassen, da de kan jobbe i det samme læremiddelet som resten av elevgruppen. At nyankomne elever forstår det faglige innholdet vil gjøre samarbeidet med norske elever enklere.

Med tospråklige læremidler fra Kunnskap kan elevene sømløst bytte mellom eget morsmål og norsk. Slik kan de lære norske ord og fagbegreper, mens de jobber med faget. Tospråklige læremidler vil også være en støtte for foresatte, da de enklere kan følge opp barna med skolearbeidet på et språk de behersker.

Ingen direkte oversettelse

Ali Osman Egeh
Ali Osman Egeh

Somali som skriftspråk har kun eksistert siden 1972. Ali Osman Egeh er en av oversetterne til somali. Han forteller at det er mange matematiske fagbegreper på norsk som ikke har en direkte oversettelse til somali. Ord som eksempelvis «trapes» eller «rettvinklet trekant» finnes ikke på somali. I slike tilfeller velger Ali og hans medoversettere å anvende det norske fagbegrepet, etterfulgt av en faglig forklaring på somali.

Ali sier at han er glad for å kunne bidra til at nyankomne somaliske elever kan få støtte i sitt morsmål i matematikkundervisningen.

Josef Hard
Josef Hard

Automatisere tidkrevende prosesser

Kunnskap har utviklet tospråklige læremidler i matematikk, naturfag og norsk som andrespråk siden våren 2022. Disse finnes på norsk, ukrainsk og russisk. Mye har skjedd med teknologien siden da. I dag programmerer utviklerne egne systemer for å automatisere ellers tidkrevende prosesser, som bare for ett år siden ble gjort manuelt. Utviklerne får også støtte fra kunstig intelligens.

Tale ved hjelp av kunstig intelligens

Tidligere har forlaget brukt innlesere for å spille inn læringsfilmer på ukrainsk og russisk i lydstudio. I oversettelsen av Matematikk 8-10 anvendes TSS – text to Speech. Et program lager lydfiler ut i fra oversatt og kvalitetssikret manus. Med bruk av kunstig intelligens analyseres filmer og lydklipp plasseres på rett sted i læringsfilmene.

Kunnskap.no er stolte over å inkludere flere språk i sine læremidler, og slik gjøre overgangen til norsk skole for nyankomne elever enklere.

Ekte digitale læremidler

Kunnskap.no har ekte digitale læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk Med ekte digitale læremidler menes multimodale læremidler som er interaktive og selvrettende, hvor elevene umiddelbart får tilbakemelding på sine svar.

I 2024 vil Kunnskap kunne tilby Matematikk 8-10 på seks språk. I tillegg har Kunnskap følgende tospråklige læremidler, på norsk, ukrainsk og russisk:

Digitale læremidler
Kunnskap.no logo - læremidler på nett