Vil sikre minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Nylig signerte regjeringen, KS, frivilligheten og andre aktører en fornyet fritidserklæring. Partene forplikter seg til å jobbe for at alle barn kan delta i fritidsaktivitet med andre, forteller flere departementer i en nyhetsmelding.

Torsdag 11. august ble fritidserklæringen signert av regjeringen, KS og flere organisasjoner. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Torsdag 11. august ble fritidserklæringen signert av regjeringen, KS og flere organisasjoner. Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser er et viktig mål som vi må løse i fellesskap. Derfor vil regjeringen fornye fritidserklæringen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i meldingen.

Fritidserklæringen er et samarbeid mellom regjeringen, kommunene, frivilligheten og andre aktører. Erklæringen ble først signert i 2016. I den fornyede erklæringen er det over 20 forskjellige organisasjoner med. Alt fra flere departementer til mindre frivillige organisasjoner har skrevet under.

– Fritidstilbud er en viktig del av barn og unges oppvekst. Deltakelse i ulike fritidsaktiviteter gir mulighet til å gjøre noe sammen med andre, være en del av et fellesskap, få nye venner, være aktive og oppleve mestring. Det er derfor viktig at alle barn og unge – uavhengig av kjønn og foreldrenes lommebok, kan delta i meningsfulle aktiviteter på fritiden. Dette er viktig både for den fysiske og psykiske helsen, og grunnlaget for god helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom hele livet legges i barne- og ungdomsårene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Friluftsliv er også en viktig del av målet med erklæringen, mener klima- og miljøministeren:

– Friluftsliv er en populær fritidsaktivitet for mange barn, og regjeringen ønsker at enda flere skal få mulighet til å utøve friluftsliv. Vi ser at friluftslivsaktiviteter i regi av lag og foreninger i stor grad når nettopp de gruppene som ellers ikke er så mye ute i naturen. Organiserte friluftslivsaktiviteter er derfor en viktig del av målsetningen i fritidserklæringen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les hele fritidserklæringen

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-