Om SkoleMagasinet

Redaksjonens og utgivers adresse

Avisen SkoleMagasinet (www.skolemagasinet.no)
Postboks 301 – 1379 Nesbru
Tlf.: 92 23 48 47
Epost: per.rune@skolemagasinet.no

Postadresse

Avisen SkoleMagasinet
Redaktør Per Rune Eknes
Postboks 301 – 1379 Nesbru

Produksjonsledelse

Forlaget Foto-, Presse- & PR-Service
Postboks 153 – 2302 Hamar
Tlf.: 950 68 540
Epost: bo@skolemagasinet.no

Abonnementspris pr. kalenderår/skoleår: Kr. 300,-
Epost: abonnement@skolemagasinet.no

Opplag/distribusjon

Totalt opplag pr. desember 2015, ca 6.000 eks. årgang 26.

Avisen distribueres til undervisnings-institusjoner i hele landet, fra grunnskole til universiteter, skolekontorer, leverandører og bokhandlere samt privatpersoner, Stortinget og andre interesserte. Avisen blir i samarbeid med Barne- og Likestillings-departementet distribuert til lærere innen fag som fokuserer på forbrukerspørsmål. Dette er spesielt samfunnsfaglærere, men også matematikk og lærere innen merkantile fag. Avisen har egne sider der forbrukerspørsmålene innen undervisning blir fokusert. Avisen blir også sendt til ressurspersoner i landets kompetansesentre.

Redaksjonell linje

Avisens primære redaksjonelle linje er å presentere, drøfte og anmelde undervisningsmateriell og andre nyheter til bruk i undervisningssektoren. I tillegg til generell didaktikk, følger vi utviklingen av digital kompetanse og annen teknologi i skolen.

Avisen tar også opp andre aktuelle forhold, som berører undervisningssektoren i sterk grad. Avisen vektlegger en informativ, upolitisk og nøytral redaksjonell linje.

Sidetall: 24-48 sider

Medieplan cover 2024
Skolemagasinet medieplan 2024