124 millioner til å forske på utdanning og læring

 får 13 forskergrupper penger til å forske på blant annet matematikkundervisning, språkferdigheter hos barn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og overgangen fra skole til læreplass. Tre unge forskertalenter får 8 millioner kroner til hvert sitt forskningsprosjekt.

Skole - åpnet landskap, ungdom sitter med pc'er
Foto: Anne Valeur

− I utviklingen av den norske skolen trenger vi stadig ny kunnskap. Vi må forstå våre største utfordringer og vite hva som funker for å løse dem. Disse forskningsprosjektene vil gi viktige bidrag til den kunnskapsbaserte utvikling av norsk utdanning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Det er Forskningsrådet som deler ut pengene, som går over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Se liste over alle prosjektene nederst i saken

Unge forskertalenter

Tre av prosjektene er tildelt i kategorien Unge forskertalenter, og får 8 millioner kroner hver i støtte. Dette er støtte som er rettet spesielt mot forskere under 40 år, som er på et tidlig stadium i karrieren.

− Vi har satset mye på unge forskertalenter, og jeg er veldig glad for at vi kan bidra til å sikre muligheter for våre mest talentfulle unge forskere. Dette er prosjekter som vil være viktige i arbeidet for å øke elevenes motivasjon, læring og utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Blant prosjektene som får støtte er det et prosjekt ved Institutt for samfunnsforskning der forskeren skal undersøke hvordan kjønn påvirker utdanningsvalg.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo får penger til å undersøke ulikhet i utdanning. De skal særlig se på vanskeligstilte barn, som på tross av begrensede ressurser tar utfordringen og lykkes i matematikk og naturfag.

Effekten av digitalisering av maritim utdanning er tema i et prosjekt ved Institutt for teknologi og sikkerhet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Målet er å forbedre framtidens utdanninger innen maritime fag.

Undervisning som kombinerer matematikk og menneskerettigheter

OsloMet får 10 millioner kroner til å utvikle kunnskap som yrkesfaglærere kan bruke når de skal hjelpe elevene med overgangen fra skolebasert læring til læreplass.

Universitetet i Sør-Øst Norge får også 10 millioner kroner til et prosjekt som kombinerer matematikkundervisning og menneskerettighetsundervisning. Målet er å utvikle teori og pedagogiske metoder for styrke kunnskapen om etikk, menneskeverd og demokratisk deltakelse i matematikkundervisningen.

Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo får 7,6 millioner kroner til å utvikle en metode for å måle språk og kognitive ferdigheter blant små barn. Kunnskapen skal bidra til å redusere ulikhet gjennom tidlig tilpasset opplæring.

− Samfunnet blir mer og mer kunnskapsbasert. Å lykkes med skole og utdanning er viktigere for hver enkelt av oss enn noen gang, og avgjørende for at Norge skal greie å omstille seg og bidra til å løse de store utfordringene vi står overfor, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får finansiering

OrganisasjonProsjekttittelInnstilt beløpKommune
HØGSKOLEN I ØSTFOLDOnline video training for teachers to improve reading skills in children using augmentative and alternative communication9 995 000Halden
HØGSKULEN I VOLDAProgramming for Developing Mathematical Competencies9 653 000Volda
Dronning Mauds Minne HøgskoleSustainability through food literacy in early childhood education and care institutions10 000 000Trondheim
OSLOMETVocational Teachers as Facilitators in the School-to-Work Transition9 999 000Oslo/Kjeller
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UNIVERSITETET I OSLORising to the challenge: Academic resilience in mathematics and science among disadvantaged students (ARISE)8 000 000Oslo
Institutt for samfunnsforskningMissing Men: New conceptual understandings of gendered educational choices8 000 000Oslo
Institutt for teknologi og sikkerhet, UITBridging Education and Future Work: Reframing Education and Competence Model for Remote Maritime Operations (REFRAME)8 000 000Oslo
Centre for Educational Measurement (CEMO)Screening Early and Adaptively for Language Skills7 609 000Oslo
FOLKEHELSEINSTITUTTETPubertal Timing and Inequalities in Education9 999 000Oslo
USN, Campus Vestfold, Institutt for matematikk og naturfagDeveloping Human Rights Values in Mathematics Teacher Education: Education with and by Youth (ViMTE)9 996 000Borre
NORDISK INSTITUTT FOR STUDIER AV INNOVASJON, FORSKNING OG UTDANNING (NIFU)Designing incentive systems in higher education10 000 000Oslo
UIS, LæringsmiljøsenteretLife skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools10 000 000Stavanger
UIO, Psykologisk instituttTraining better clinical psychologists: new methods based on machine learning, AI, and deliberate practice9 999 000Oslo
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-