3 Millioner til nasjonalt prosjekt med bridge i skolen

Fra 1. mars 2023 vil Norsk Bridgeforbund (NBF) tilby skolebridge for landets 6.klassinger. Skolebridge blir et tilbud i skolens lokaler rett etter ordinær skoletid. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 3 millioner til utvikling av skolebridge som nasjonalt tilbud. I løpet av prosjektperioden vil 10.000 6. klassinger få tilbud om bridge i skolen.

Nora spiller bridge
Nora innser et lite egg.

Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB er avgjørende for at prosjektet kan gjennomføres. Beløpet er ti ganger høyere enn noen annen støtte NBF har mottatt tidligere til utvikling av bridge for barn og unge. 

«Dette er det største som har skjedd for små bridgespillere og et helt uvurderlig bidrag til rekruttering til tankesport. Barn må trene kroppen, og barn må trene hodet. Tildelingen er en stor anerkjennelse av de positive effektene verdens beste spill gir barn og unge.»

President i Norsk Bridgeforbund, Åse Langeland

Hva skjer i Norsk Skolebridge

Norsk Skolebridge er et nasjonalt prosjekt der 6. klasse ved utvalgte skoler får tilbud om 3-timers innledende bridgeopplæring i skoletida.

Etter skolebesøket etableres det et lokalt fritidstilbud med bridge for barna rett etter skoletid. Målet er å gi barna kunnskap de kan ha glede av hele livet. Tilbudet er gratis for skolen.

Fritidstilbudet er for barn på mellomtrinnet. Aktiviteten foregår i forlengelsen av skoledagen, slik at ingen må reise hjem fra skolen. Barna får servert et enkelt og sunt måltid ved start for å gi ekstra energi til hjernen. Lokale frivillige får opplæring i hvordan bridgeopplæring for barn best foregår.

Bridge for læring

Skolene vil være med fordi spillbasert læring kan gi gode muligheter for å engasjere elevene i aktiviteter som kan gi økt læring og innebære fordeler i opplæringen. Bridge kan brukes som en del av undervisningen for å nå læreplanmål både i overordnet del av læreplanen og fagspesifikke mål, spesielt innen matematikk.

Foruten at barna trener konsentrasjonen, så vil bridge forsterke grunnleggende regneferdigheter, trene utforsking og problemløsing. Måten man tilnærmer seg problem på en systematisk måte er med på å utvikle algoritmisk tankegang.

På lik linje uansett forutsetninger

Det er få idretter og kompetitive fritidsaktiviteter som passer for alle uavhengig av fysiske og sosiale forutsetninger. Det kan Norsk Skolebridge tilby. Bridge er en tankesport hvor to og to spiller på lag. Deltakerne trenger ikke noe annet utstyr enn en kortstokk. Både funksjonshemmede og friske deltar på helt like premisser. At aktiviteten ikke koster penger er en viktig faktor for å forebygge sosial utenforskap.

Barn som deltar får trening på en rekke viktige felt; konsentrasjon, kommunikasjon, samarbeid, matematikk, statistikk, sannsynlighetsberegning, algoritmisk tenking, sosiale interaksjoner, strategi og problemløsning i praksis.

Siden alle deltar på lik linje i bridge, vil skolebridgen være et verktøy for å oppnå integrasjon, inkludering og mestring. Bridge spilles på tvers av kjønn, alder, religion, språkbarrierer og fysiske- og sosiale forutsetninger. Bridge kan læres av alle og gir mestringsfølelse for spillere på alle nivå. 

Nasjonalt prosjekt 

Tilbudet om skolebridge skal gjennomføres over hele landet. I første halvår vil fem skoler fordelt på alle landsdelene (øst, sør, vest, midt, nord) komme i gang med ordningen. Fra høsten 2023 tredobles antallet skoler som deltar i prosjektet.

Totalt i løpet av prosjektperioden vil 10.000 6. klassinger få tilbud om bridge i skolen. 

Forskning på bridge og læring

Hvilke effekter har bridgeopplæring på barnas evne til læring?

Skoler som blir med i Norsk Skolebridge vil få tilbud om å være med i en studie om bridge og læring.

Tidligere studier har vist at egenskaper for livsmestring som strategisk planlegging, fleksibilitet i problemløsning, konsentrasjon og fokus kan bli utviklet ved bridgebordet. Det vil nå bli utforsket i hvilken grad dette kan gjelde for bridgeopplæring for barn.

Forskningsgruppen BAMSA (Bridge – a Mind Sport for All) ved Universitetet i Stirling, ledet av prof. Samantha Punch, er i gang med prosjektet «Bridging schools». Faktorer som stimulerer og hemmer læring hos barn i barne- og ungdomsskolen skal utforskes. Studien har to ulike perspektiv, fordeler og egenskaper (kognitive, sosiale og følelsesmessige) som utvikles ved å spille bridge.

Det er enkelt å lære seg bridge, men det kan ta tid å bli god. Når du mestrer spillet er det både spennende, gøy og, ikke minst, utfordrende!
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-