36 kommuner får penger til skolebibliotek

Maskiner som tenker
Skolebibliotekene skal styrkes, Tilskuddet på 30 millioner kroner skal gå til å bemanne skolebibliotekene og til å styrke skolenes pedagogiske bruk av bibliotekene.

Regjeringen gir 30 millioner kroner til 36 kommuner for å styrke skolebibliotekene. Pengene skal gå til å gi flere barn og unge tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte.

– Regjeringen er i gang med et kraftig leseløft. Å styrke skolebibliotekene er et av flere grep vi gjør for at barn og unge skal lese mer, lære mer og oppleve leseglede. Ikke alle barn har tilgang til bøker hjemme, eller oppsøker biblioteket selv. Derfor er det viktig å styrke skolebibliotekene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Tilskuddet på 30 millioner kroner skal gå til å bemanne skolebibliotekene og til å styrke skolenes pedagogiske bruk av bibliotekene. I dag er det for stor variasjon i kvalitet og bemanning i skolebibliotekene.

– Mange skolebibliotek har korte åpningstider og mangler egne ansatte som kan hjelpe elevene til å finne bøker som passer deres lesenivå, interesser og behov, sier Nordtun.

Les mer på Utdanningsdirektoratets sider

Stor interesse for bibliotektilskudd

I år er det 65 kommuner som har søkt om tilskudd. Ordningen er så populær at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har foreslått en økning i tilskuddsrammen på 20 millioner kroner, til totalt 50 millioner kroner. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget, vil enda flere kommuner få tilskudd.

– Vi vet at disse pengene har effekt. Erfaringen fra dem som har fått tilskudd viser at elevene leser mer, flere besøker bibliotekene og åpningstidene utvides, sier Nordtun.

I tillegg til mer penger, vil regjeringen gjøre det enda tydeligere i regelverket hvor viktige skolebibliotekene er for å støtte opp om skolens arbeid med lesing. I forskriften til den nye opplæringsloven som trer i kraft fra høsten, står det derfor at skolebibliotekene blant annet skal bidra til å utvikle elevenes leseferdigheter og til å utjevne sosiale forskjeller.

Skoleeier Innvilget
Austevoll kommune1 240 000
Bokn kommune370 000
Bærum kommune1 293 000
Drammen kommune1 040 000
Fredrikstad kommune1 200 000
Gjerdrum kommune544 700
Gloppen kommune600 000
Hitra kommune500 000
Hjartdal kommune643 000
Jevnaker kommune299 300
Klepp kommune560 000
Leirfjord kommune810 000
Lier kommune1 500 000
Lillehammer kommune1 330 000
Lillestrøm kommune892 700
Listerregionen (6 kommuner)3 000 000
Moss kommune630 000
Måsøy kommune177 000
Nissedal kommune300 000
Nittedal kommune210 000
Nordre Follo900 000
Nordre Land291 000
Rakkestad kommune852 700
Røst kommune148 000
Råde kommune1 440 000
Sandnes kommune910 000
Skien kommune1 348 000
Stjørdal kommune1 200 000
Sunnfjord kommune1 885 000
Sveio kommune700 000
Tysnes kommune525 000
Tysvær kommune905 200
Vindafjord kommune700 000
Våler kommune (Innlandet)822 000
Åmli kommune140 000
Åseral kommune93 400
Total tildeling30 000 000
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-