Akademiet med solide resultater på nasjonale prøver

Nylig ble resultatene fra nasjonale prøver for skoleåret 2023/2024 offentliggjort på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 8. og 9. trinnselevene på Akademiet Ungdomsskole Lier, Akademiet Realfagsskole Drammen og Akademiet Realfagsskole Oslo har levert fantastiske resultater og viser at god innsats gir uttelling. Alle de tre Akademietskolene er beste skole i sin kommune.

Elevene på Akademiet Realfagsskole Oslo tar gjerne en runde sjakk i løpet av skoledagen.
Elevene på Akademiet Realfagsskole Oslo tar gjerne en runde sjakk i løpet av skoledagen.

Testes i lesing, regning og engelsk

Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetssystemet for grunnskoleopplæringen. De gjennomføres årlig for å gi en oversikt over hvordan elevene i norsk skole presterer i lesing, regning og engelsk. Resultatene gir skoler, foreldre og myndigheter verdifull informasjon om hva som fungerer bra og hvor det er behov for forbedringer.

Stolt av innsatsen

Akademiet Grunnskole har som mål å gjøre elevene mest mulig klar for videregående skole. Det ønsker de å gjøre gjennom tett oppfølging av elevene. Kjernen i Akademiets verdier er positivt elevsyn, kontinuerlig utvikling og nysgjerrighet i møte med fag og medelever.

– Vi er veldig stolte av elevene våre og hva de har levert på nasjonale prøver. Som beste skole har vi en unik posisjon og kan glede oss over søkere med et godt utgangspunkt. Da er det også ekstra stas at vi klarer å holde det høye nivået på 9. trinn. Resultatene reflekterer innsatsen elevene og lærerne våre legger ned hver eneste dag, sier Hilde Dramdal, som er daglig leder på samtlige av Akademiets tre grunnskoler.

Akademiets grunnskoler kan altså skimte med å være beste skole i både Oslo, Drammen og Lier. I tillegg slår alle tre også landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk.

Se resultatene her

Engelsk 8. trinnLesing 8. trinnLesing 9. trinnRegning 8. trinnRegning 9. trinnSnitt alle
Akademiet Realfagsskole Oslo605863546159,2
Akademiet Realfagsskole Drammen595655605957,8
Akademiet Ungdomsskole Lier545560526457
Landsgjennomsnitt504953495451

Kilde: Udir.no