Aschehoug lanserer Modus – et heldekkende digitalt læremiddel til den videregående skolen

Modus sikrer at lærerne har de nødvendige verktøyene for å skape en engasjerende klasseromsopplevelse. Læremiddelet dekker alle kompetansemålene innenfor fagene sine.

Bente Franck-Sætervoll-direktor for Aschehoug utdanning
Bente Franck-Sætervoll, direktør for Aschehoug utdanning Foto: Herman Ellegård/Aschehoug utdanning.

Aschehoug lanserer Modus i en tid der debatten om skjermbruk i skolen dominerer nyhetsbildet. Bente Franck-Sætervoll, direktør for Aschehoug utdanning, hevder at tiden er inne for å nyansere den pågående debatten.

– Det er på tide at vi løfter blikket og snakker om læringsutbytte og kvalitet fremfor skjerm og ikke-skjerm. Vi jobber hele tiden med å utvide lærernes verktøykasse og med å utvikle læremidler som kan bidra til engasjerende klasseromsundervisning, uavhengig av format, forklarer Franck-Sætervoll.

Hensikten er ifølge direktøren å skape en balansert tilnærming som møter forskjellige læringsstiler og situasjoner.

– Innholdet i Modus er universelt utformet for å være tilgjengelig og sikre at alle elever, uavhengig av deres bakgrunn og læringsbehov, kan få tilgang til og dra nytte av læringsressursene, sier hun.

Utviklet med lærere og elever

Aschehougs nye læremiddel løfter brukeropplevelsen for lærere og elever til et nytt nivå. Det er også designet for å fremme inkluderende dialog og refleksjon i klasserommet.

– Modus gir lærerne frihet til å tilpasse innholdet i undervisningen. Dette skaper et mer engasjerende læringsmiljø, hvor alle elever får muligheten til å delta aktivt og reflektere over det de lærer, fortsetter Franck-Sætervoll.

Læremiddelet har blitt utviklet i samarbeid med lærere, elever, skoleledelse og bibliotekarer gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og testing av innhold i reelle undervisningssituasjoner. I dette arbeidet fant man også ut at bøker noen ganger ble for omfangsrike og dermed ikke tatt med inn i klasserommet.

– Modus utnytter de digitale fordelene når det gir verdi for elevene, samtidig som det legger til rette for analog læring i et klasserom med refleksjonsoppgaver som løses i fellesskap.

Læremiddelet vil stadig forbedres og tilpasses brukernes faktiske behov og erfaringer.

– Alle elever har ulike måter å lære på. Noen foretrekker å lytte, mens andre heller vil lese selv. Samtidig vet vi at mange unge i dag blir lett distrahert og sliter med å konsentrere seg. Vi har jobbet hardt for å skape et læremiddel fritt for distraksjoner, som er enkelt å navigere i, og som legger til rette for å holde på konsentrasjonen, avslutter Bente Franck-Sætervoll i Aschehoug utdanning.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-