Brukte design for å stanse skolefrafallet – hylles med viktig pris

De har laget en tjeneste som forhindrer at ungdom dropper ut av skolen. Nå belønnes aktørene bak Overgangstjenesten med DOGA-merket for design og arkitektur.

HINDRER SKOLEFRAFALL. Prosjektet Overgangstjenesten hylles med DOGA-merket for design og arkitektur. Illustrasjon: Designit
HINDRER SKOLEFRAFALL. Prosjektet Overgangstjenesten hylles med DOGA-merket for design og arkitektur. Illustrasjon: Designit
HINDRER SKOLEFRAFALL. Prosjektet Overgangstjenesten hylles med DOGA-merket for design og arkitektur. Illustrasjon: Designit

Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten i Oslo mottar DOGA-merket sammen med Designit og Menon Economics under en seremoni i Oslo 14. mars.

– Årets vinnere av DOGA-merket viser hvordan design og arkitektur kan skape innovasjon, lønnsomhet, bærekraft, nye markeder, flere arbeidsplasser og mer attraktive byer. Dette er strålende eksempler på hvordan design og arkitektur skaper verdi i både privat og offentlig sektor, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur. I forrige uke ble det avslørt hvilke arkitekturprosjekter som får DOGA-merket i år. Nå røper DOGA hvilke designprosjekter som mottar utmerkelsen.

– Når fremtidsutsiktene er usikre, er det viktig at vi fortsetter å satse på nyskaping. Blant årets merkemottakere finner vi mange gode eksempler på hva det går an å utrette når design og arkitektur settes i kjernen for innovasjonsprosesser. Her er det mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Overgangstjenesten: Får unge på rett spor

Bare 7 av 10 som begynner på videregående skole i Oslo, kommer seg igjennom de tre årene. I bydel Grünerløkka er andelen enda lavere, og pilen peker feil vei. De som dropper ut, strever ofte med å komme inn på arbeidsmarkedet.

– Frafall i skolen er et samfunnsproblem. Elever som faller ut, mister ofte nettverket sitt. Det er få instanser som kan plukke dem opp, og på arbeidsmarkedet er det vanskelig å komme noen vei uten fullført skolegang. Vi ville hjelpe flere med å komme på rett spor, forteller prosjektleder Shivani Sharma Murphy i Bydel Grünerløkka.

Frittstående forsøk på å stoppe frafallet var fruktesløse. I stedet ble det klart at problemet var komplekst og sammensatt. Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten bestemte seg for å se på saken med nye øyne, og sikret seg viktig økonomisk støtte fra Stimulab – en ordning som skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor.

Satt ungdom i sentrum med ny tjeneste

Designere i Designit og samfunnsøkonomer i Menon Economics kastet seg over tidligere rapporter og tiltak. De samlet også kunnskap og erfaringer fra ansatte i bydelen og etaten, og fant ut at en stor del av problemet med frafall starter allerede i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Det manglet dessuten en tjeneste som var sentrert rundt elevene.

Derfor designet prosjektteamet en ny tjeneste: Overgangstjenesten. Høsten 2021 ble to personer ansatt som overgangsguider i bydelen. Jobben deres er å følge elever gjennom systemet, særlig i den sårbare overgangen fra ungdomsskole til videregående. Guidene jobber på tvers av bydelen og skolene, og er tilgjengelige etter skoletid, i helgen og i sommerferien.

Stoppet frafall på Sofienberg

Et pilotprosjekt ved Sofienberg ungdomsskole ga svært lovende resultater. Av de 75 elevene som ble med i ordningen i 2022 og 2023, gikk hele 73 av dem fortsatt på videregående skole i fjor høst.

– Resultatene i prosjektet har vært gode, ikke minst fordi vi klarte å få til et godt samarbeid mellom bydelen og skolen. Det var gøy og lærerikt for oss å jobbe på helt andre måter enn det vi er vant med, sammen med dyktige designere, sier Murphy.

På tross av suksessen, ble Overgangstjenesten likevel avviklet mot slutten av 2023.

– Det er økonomiske årsaker som ligger bak, og som gjør at prosjektet dessverre ikke blir videreført. Vi har lært mye, og vi tar med oss erfaringene fra prosjektet videre i arbeidet med forebyggende barne- og ungdomstjenester i bydelen, forteller Murphy.

Et lovende tiltak mot ungt utenforskap

Juryen kaller Overgangstjenesten et forbildeprosjekt som viser hvordan tjenestedesign kan bidra til konkrete løsninger rundt ungt utenforskap. De etterlyser samtidig tiltak som sikrer at flere unge får støtten de trenger rundt overgangen mellom ungdomsskole og videregående.

«Det er befriende å se en løsning som er noe annet enn en app. Her har prosjektgruppen tatt for seg systemet, og koblet mennesker sammen for å finne nye veien. Med denne tildelingen ønsker vi å rette fokus på et lovende tiltak på et område som trenger umiddelbar handling. Overgangstjenesten vil ikke løse hele floken alene, men gjennom piloten har prosjektet demonstrert at det er mulig å forbedre situasjonen for ungdom. Nå er spørsmålet hvordan enda flere unge kan få oppleve slik støtte fremover,» uttaler juryen.

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

Hva er DOGA-merket?

DOGA-merket for design og arkitektur er Norges mest høythengende utmerkelse for virksomheter som skaper verdi gjennom bruk av design og arkitektur.

Prisen deles ut av Design og Arkitektur Norge (DOGA).

I 2024 har juryen tildelt DOGA-merket til 12 prosjekter. Det var 92 søkere til utmerkelsen.

Overrekkelsen av DOGA-merket skjer på DOGA 14. mars.

Hva er DOGA?

Design og arkitektur Norge (DOGA) fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet.

Kommunal og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet har satt disse målene for DOGAs arbeid:

– Øke konkurranseevnen i næringslivet
DOGA skal bidra til økt kunnskap om og bruk av design og arkitektur i innovasjons- og verdiskapingsprosesser i næringslivet.

– Økt innovasjon i offentlig sektor
DOGA skal bidra til samarbeid på tvers av sektorer og bedre tjenester gjennom økt offentlig bruk av design og arkitektur.

– Utvikle bærekraftige, attraktive og innovative byer og tettsteder
Gjennom designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser skal DOGA fremme utvikling av bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet.

– Gi gode design- og arkitekturpolitiske råd
DOGA gir råd til regjeringen rundt utvikling av politikk og virkemiddelbruk på design- og arkitekturfeltet.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-