Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole i Innlandet, har over flere år jobbet systematisk med å styrke medvirkning for elever og skape et godt læringsmiljø for alle på skolen. Nå anerkjennes de for det viktige arbeidet. Prisen deles ut 30. november.

Inga Bostad, juryleder for Dronning Sonjas skolepris
Inga Bostad, juryleder for Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

– Årets vinner har klare og ambisiøse mål for skolens læringsmiljø, og for arbeidet med inkludering og likeverd. Det gode systematiske arbeidet viser seg både i tiltak og i resultatene ved skolen, sier juryleder Inga Bostad.

Skolen har utviklet den såkalte Storhamar-modellen for å involvere elever aktivt i hvordan de jobber. Elevene opplever å være en del av skolen, og ikke bare at de er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. Det var elevene selv som tok initiativ til årets søknad fra skolen.

Samarbeider bredt

Gjennom arbeidet med «folkehelse og livsmestring», jobber skolen systematisk med ulike miljøtiltak sammen med politiet, helsetjenesten og Barnevakten. Et eksempel er det holdningsskapende prosjektet «Aktiv russ», som gjennomføres sammen med politiet for åttende gang i år, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Skolen har også flere prosjekter knyttet til tilpasset opplæring og tilrettelegging, og for å sikre en god overgang fra ungdomsskole til videregående.

– Et raust og støttende miljø

Direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet gratulerer både elever og ansatte ved Storhamar med prisen.

– Prisen anerkjenner det viktige arbeidet skolen gjør for å utvikle et raust og støttende læringsmiljø, som er nødvendig for faglig og sosial utvikling for alle, sier han.

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til Dronning Sonjas skolepris, og den ble første gang delt ut i 2006. Det er statsforvalterne som nominerer skoler til prisen. Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk utformet av Dronningen. 

Utdanningsdirektoratet administrer arbeidet med Dronning Sonjas skolepris, og har oppnevnt en jury som velger årets vinner.