Endelig profesjonell talegjenkjenning og diktering på norsk!

Det har vert mange utviklingsprosjekter for å etablere talegjenkjenning og diktering. Allerede på 1990-tallet var det prosjekter i gang. Nå jubler blant annet spesial pedagoger, for nå er det her. Talegjenkjenningen som nå er lansert skal kunne gjenkjenne og levere tekst både på nynorsk og bokmål.

Voice in Action. Foto Info share solution
Foto Info share solution

Nuance Dragon Professional gir muligheten til å bruke stemmen sin på en naturlig måte for å opprette tekst, raskt og enkelt. Talegjenkjenning er 3 ganger raskere enn å skrive og opptil 99 % nøyaktig, forteller de i en pressemelding. De fleste snakker med over 120 ord i minuttet, men skriver med mindre enn 40 ord i minuttet. Dette kan være et stort gjennomslag, spesielt for dyslektikere og andre som sliter med tekst.

Med en neste-generasjons talemotor drevet av Nuance Deep Learning-teknologi, oppnår Dragon i følge den samme meldingen en høy gjenkjenningsnøyaktighet mens man dikterer, selv for brukere med aksenter eller de som jobber i åpent kontorlandskap eller mobile miljøer. Tidligere manuelle prosesser som aksentjusteringer og mikrofonkalibrering er nå automatiske, noe som gir større nøyaktighet, mindre feilstavede ord og en optimal brukeropplevelse fra starten av, hevder de.

Gratis tilgang til mobil app medfølger

Dragon Professional Anywhere gir rask og nøyaktig skybasert talegjenkjenning på tvers av flere ulike Windows-enheter. Og med den medfølgende Dragon Anywhere Mobile-appen for iOS® og Android™, har brukerne enda større frihet til å diktere fra nesten hvor som helst med skybaserte taleprofiler som lett kan nås på tvers av flere enheter.

Mer informasjon

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-