Flere elever velger samisk som andrespråk

Synnøve Mjeldheim Skaar (Foto)
Synnøve Mjeldheim Skaar

Antallet elever som tar samisk som andrespråk på videregående har økt med nesten 30 prosent siden i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Dette er gode nyheter. Interesse for samiske språk er med på å bidra til å bevare, spre og utvikle språkene, , sier Synnøve Mjeldheim Skaar (Foto), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Antallet elever som tar samisk som andrespråk har økt med rundt 100 fra skoleåret 2022-2023. Det er en økning på nesten 30 prosent. Antallet elever som tar samisk som førstespråk er stabilt.

Totalt er det 380 elever tar samisk som andrespråk og 203 som tar samisk som førstespråk skoleåret 2023- 2024.

Krafttak for samisk språk og kultur

Regjeringen er i gang med et krafttak for samisk språk og kultur. I budsjettet for 2024 er det bevilget 27,6 millioner til å styrke det samiske i hele utdanningsløpet

– Vi ønsker at flere skal velge samiske barnehage, samisk opplæring i hele skoleløpet og at flere tar samisk høyere utdanning, sier Skaar.

Mangelen på samiskspråklige ansatte er den største utfordringen for å styrke og utvikle samisk språk og identitet i barnehage og skole. En viktig grunn til at det er vanskelig å få rekruttert til de samiske lærerutdanningene, er at det er svært få som fullfører videregående opplæring med samisk.

– Regjeringen vil fortsette å arbeide for at flere elever velger opplæring i samisk og dermed øke rekrutteringsgrunnlaget for lærerutdanningene, sier Skaar.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-