Flere vil bli lærere

Flere søker seg til lærerutdanningene og svært mange ønsker å ta en master- eller videreutdanning. Det viser årets søkertall på OsloMet.

Oslo Met Lærere ute på tur med elever
På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

– Norge trenger flere lærere. Jeg er derfor svært glad for at det kan se ut til at trenden nå har snudd, og at flere ønsker å ta lærerutdanning ved OsloMet, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning.  

– Dette er spesielt gledelig i en situasjon med nasjonal nedgang i søkertallene etter at koronaeffekten med flere søkere er over.  

På OsloMets grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn er det hele 23 prosent flere som har studiet som sitt førstevalg i år sammenlignet med i fjor.  

Flere mannlige søkere

– Det er også positivt at flere menn søker seg til 1.-7. trinn sammenlignet med i fjor, sier Waaler. 

Også grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. klasse har flere søkere, og er tilbake på samme nivå som før pandemien.  

OsloMets nye lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag for 1.-13. trinn er svært populær blant søkerne, med 136 førstevalgssøkeretil 60 plasser.  

Populære IT-utdanninger 

Blant utdanningene som tiltrekker seg flere søkere i år, er IT-studier. På dataingeniør er det i år 15 prosent flere søkere enn i fjor, mens bachelorstudiet i informasjonsteknologi har 21 prosent flere søkere enn i 2021.  

– Det er stor etterspørsel etter IT-kompetanse i arbeidslivet, og alt tyder på at dette bare vil øke i årene som kommer, sier Waaler. 

Koronaeffekten er over 

Mens søkerne strømmet til høyere utdanning under koronapandemien, er det i år en nasjonal nedgang i søkertallene til samordna opptak. Søkertallene er dermed tilbake omtrent der de lå før pandemien.  

Blant utdanningene som nå opplever å få færre søkere over hele landet, er sykepleierutdanningene og andre helse- og sosialfaglige utdanninger. Fortsatt er det 13.500 søkere som har OsloMet som sitt førstevalg, og nesten tre søkere pr studieplass. 

– Det er naturlig at vi får en nedgang etter økningen under pandemien. Samtidig er det viktig å følge med på spesielt rekrutteringen til helseutdanningene fremover, sier Nina Waaler.  

I likhet med resten av landet er det i år en nedgang i søkere til sykepleierutdanningen ved OsloMet.  

Fortsatt oppgang på master- og videreutdanning 

Søkningen til masterutdanningene økte sterkt i koronaårene 2020 og 2021. På tross av dette fortsetter oppgangen i år, med fem søkere per studieplass i gjennomsnitt.  

Det er stor interesse for videreutdanning for lærere, med totalt 11 prosent økning sammenlignet med i fjor. 

Økning på intensivsykepleie  

Intensivsykepleie har en økning på 6 prosent fra i fjor.  

– OsloMet har i år doblet studieplassene på intensivsykepleie, og jeg er svært glad for at søkerne ønsker å bidra til å bedre kapasiteten på intensivavdelingene rundt om i landet. 

Flere ønsker å bli helsesykepleiere etter pandemien. Helsesykepleie heltid har 13 søkere per plass, med 651 førstevalgssøkere. Dette er en økning på 18 prosent.  

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er også populær i år. Her er økningen siden i fjor på 40 prosent. 

OsloMets nye master i entreprenørskap er populær med 131 førstevalgssøkere til 25 plasser. Det er også stor interesse for den nye masteren i smart mobilitet og urban analyse.  

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-