Kanvas bekymret for mangel på finansiering i barnehagesektoren

Barnehagesektoren står overfor betydelige økonomiske utfordringer som krever oppmerksomhet og handling. Barnehagestiftelsen Kanvas ønsker å rette oppmerksomheten mot den vanskelige økonomiske situasjonen mange barnehager befinner seg i.

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann
Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, er bekymret for den økonomiske situasjonen i barnehagesektoren.

Kunnskapsdepartementet foreslår å gjøre endringer i barnehagelovens regler om styring og finansiering av barnehagesektoren. Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, er bekymret over at det legges opp til et forslag der samlede kostnader til barnehagesektoren holdes uendret. – Det er vanskelig å se hvordan tiltakene som regjeringen foreslår vil bedre kvaliteten i tilbudet til barna og utjevne sosiale forskjeller, sier Ullmann.

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, og har ingen eiere som kan ta utbytte. I hver Kanvas-barnehage er det én stedlig leder, en høyere andel barnehagelærere enn pedagogkravet og en høyere andel fagarbeidere enn i snittet av norske barnehager. Denne strukturkvaliteten samsvarer med det bredt aksepterte ambisjonsnivået i sektoren. Til tross for dette er denne kvaliteten nå kraftig underfinansiert. Etter to år med solide underskudd grunnet reduserte tilskudd og økte kostnader, er behovet for lovendringer knyttet til finansiering av private barnehager presserende.

I Kunnskapsdepartementets høringsforslag vises det til en utdatert økonomisk situasjon i sektoren. Kanvas mener at departementet burde ha understreket tydeligere at situasjonen har endret seg drastisk etter at de private barnehagene fikk en kraftig reduksjon i tilskuddet i 2022, slik at kommende lovendringer baserer seg på dagens situasjon og ikke tidligere historikk.

I 2022 hadde Kanvas et negativt resultat på -21,7 millioner, hovedsakelig grunnet kuttet i tilskuddet på over 17 millioner, men også økte personalkostnader og høye kommunale husleier. Omtrent halvparten av Kanvas-barnehagene gikk med underskudd, og det er store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune. For 2023 og 2024 forventes også betydelige negative driftsresultater, til tross for at Kanvas har avviklet barnehager med stort negativt resultat og redusert andelen barnehagelærere for å begrense underskuddet.

Kanvas foreslår at det innføres et forbud mot utbytte i barnehagesektoren, for å sikre at midlene i sektoren kommer barna i barnehagen til gode. Et forbud mot utbytte vil kunne bidra til økt tillit mellom partene i sektoren, slik at fokus kan flyttes fra å begrense mulighet for utbytte til å heve kvaliteten i barnehagene.

Kanvas oppfordrer regjeringen til å anerkjenne alvoret i barnehagesektoren og behovet for mer midler. – Et nytt lovverk må sørge for at ambisjonsnivået for bemanning i sektoren er finansiert i både kommunale og private barnehager, på tvers av alle landets kommuner. Det må tydelig komme frem hvordan et nytt lovverk skal styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Dette vil også bidra til rekruttering til barnehagelæreryrket, sier Ullmann.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-