Kunnskapsminister Tonje Brenna overrakte Benjaminprisen: – Antirasisme må gjennomsyre alt vi gjør og alt vi er

Sofienberg skole mottok tirsdag Benjaminprisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Kunnskapsminister Tonje Brenna overrakte prisen. Brenna, som er Utøya-overlevende og som gikk på samme skole som Benjamin Hermansen, uttrykte en personlig takk til elevene ved Sofienberg skole for innsatsen de gjør for et bedre samfunn.

Elevradsleder TidaSanyang Foto Peder Hellberg HL senteret
Benjaminprisen

Tirsdag kom kunnskapsminister Tonje Brenna til Sofienberg skole for å overrekke Benjaminprisen til ungdomsskolen på Grünerløkka i Oslo, som har omtrent 400 elever og 45 ansatte. Brenna roste elevene for bevisstheten de har rundt rasisme og kulturen de har skapt.

– Her på skolen skaper dere en inkluderende skolekultur som motvirker rasisme og diskriminering på alle områder. Dere har skjønt at man ikke kan si seg ferdig med rasisme, når man har hatt om det en time i samfunnsfag. Dere skjønner at det å være antirasist må gjennomsyre alt vi gjør og alt vi er, sa Brenna, og fortsatte:

–  Samtidig klarer dere en ting som mange voksne er livredde for: nemlig å anerkjenne at rasisme finnes. Også på skolen. Derfor klarer dere også å gjøre en forskjell.

– Den oppvoksende generasjonen er modigere

Benjaminprisen bærer Benjamin Hermansens navn, og ble opprettet i etterkant av det rasistisk motiverte drapet på ham i 2001. Kunnskapsminister Tonje Brenna gikk på samme skole som Benjamin, og drapet fant sted utenfor blokka Brenna bodde i. Hun takket Sofienberg skole for den jobben de legger ned for inkludering og mot utenforskap:

– Som kunnskapsminister i Norge vil jeg si at jeg er skikkelig stolt av dere. Som mamma til to gutter som vokser opp i et flerkulturelt og fargerikt Norge, vil jeg si at dere gjør samfunnet bedre for alle. Som overlevende etter 22. juli vil jeg si at dere gir håp om at den oppvoksende generasjonen er modigere og tydeligere enn de forrige. Og som hun som en gang var 13 år og følte at verden ble et farlig sted da Benjamin ble drept da han bare var 15 år, vil jeg si tusen takk.

– Forskjellene gjør oss sterkere

Fungerende rektor på Sofienberg skole Nina Røneid minte om at holdningene som var bakgrunnen for drapet fortsatt eksisterer i samfunnet i dag, og at det derfor hviler et ansvar på skoler som Sofienberg.

– Vi som skole har et ansvar for at skolen skal utvikle holdninger og verdier. «Vi ser deg» er skolens motto. Skolen er en smeltedigel av elever med forskjellig familiebakgrunner. Alle disse elevene er våre elever. Vi vil være ambisiøse på alle elevers vegne. Mangfoldet er den viktigste ressursen. Forskjellene gjør oss sterkere sammen.

– Har genuin respekt for hverandre

Elevrådsleder Tida K. K. Sanyang satte ord på hvilke verdier som ligger i skolens kultur:

– Vi er tenåringer. Vi slenger med kjeften, men vi har genuin respekt for hverandre. Vi er et mangfold sammen. Vi er prioritert og satt først av ledelsen på skolen. Vi vet at vi har ansatte vi kan henvende oss til.

– Inspirerende

Marthe Gerhardsen er direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun takket for innsatsen som legges ned ved Sofienberg skole på daglig basis:

– Osloskolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære uansett hvor foreldre og besteforeldre kommer fra, hvilket språk man snakker hjemme, hvem du er og hvordan du ser ut. Vi skal akseptere og like hverandres forskjeller. Jeg er takknemlig for jobben dere alle gjør her på Sofienberg. Dere anerkjenner at rasisme finnes. Dere tar tak i en vanskelig tematikk helt uten berøringsangst. Det er inspirerende.

Les hele jurybegrunnelsen her.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med prismottakerne. Foto: Peder Hellberg / HL-senteret
Kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med prismottakerne. Foto: Peder Hellberg / HL-senteret
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-