Lektorutdanningene under lupen: UiO blir beskrevet som fremragende

Det viser en fersk rapport gjennomført av NOKUT, som har gjennomført en omfattende evaluering av lektorutdanningene for 8.-13. trinn.

God stemning NKUL 2022
NKUL 2022

En fagkomité har sett på alle utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner lektorer. Universitetet i Oslos lektorutdanning er «utmerket, velstrukturert og velfungerende», heter det i rapporten.

Svært kompetente lektorkandidater

Faglig leder av lektorprogrammet Jonas Bakken forteller at UiOs målsetning er at studentene skal utvikle en solid fagkunnskap gjennom å studere ved universitetets mange forskningsintensive og ledende fagmiljø. Samtidig er det viktig at lektorutdanningen er yrkesrelevant og forbereder studentene på arbeidet som lektor i skolen, understreker Bakken.

Det er lektorstudentene ved UiO som er mest positive i sine vurderinger av kunnskapen og kompetansen de har fått i utdanningen.

Tar tempen på lektorutdanningene

Inga Staal Jenset, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), har vært komiteens leder, men påpeker at hun ikke har vært med på evalueringen av UiOs lektorutdanning.

Jenset forteller at hensikten med evalueringer har vært å ta temperaturen på lektorutdanningene.

Hun understreker at dette ikke er en rangering eller en mal som sier at det finnes en riktig måte å drive lektorutdanning på.

– Lektorutdanningen er en kompleks utdanning, som krever ulike løsninger ved ulike institusjoner, poengterer Jenset.

Les sak om evaluering av lektorutdanningen fra UiO

For spørsmål og utfyllende kommentarer:

Faglig leder Lektorprogrammet Jonas Bakken ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Telefon: 95868157 / jonas.bakken@ils.uio.no

Komitéleder og førsteamanuensis Inga Staal Jenset ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Telefon: 98853440 / i.s.jenset@ils.uio.no