Mest mobbing på 5. til 7. trinn

Mobbetallene for skolen totalt er stabile, viser tall fra Elevundersøkelsen. De eldste elevene i barneskolen på 5. til 7.trinn blir mest mobbet, mens færre blir mobbet på høyere skoletrinn.

Kunnskapsminister Tonje Brenna Foto. Statsministerens kontor/NTB
Kunnskapsminister Tonje Brenna Foto. Statsministerens kontor/NTB

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet funn fra Elevundersøkelsen 2021. Om lag 442 500 elever deltok. Undersøkelsen gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

5,9 prosent av elevene rapporterer om at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

– Selv om utviklingen er stabil, er det helt uakseptabelt at mobbingen er så utbredt særlig på 5. til 7. trinn. For disse årstrinnene er tallene økende og altfor høye, og det bekymrer meg. Dette må vi ta tak i. Jeg vil nå ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få mer kunnskap om tallene, hvordan skolene jobber konkret for å forebygge mobbing, og om skolene har de verktøyene de trenger. En mobbesak er én for mye. Skolen skal være et trygt sted, og det er viktig at alle som jobber på skolen følger med og griper inn når det er mistanke om at elever ikke har det bra, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Undersøkelsen viser at

  • De fleste elevene rapporterer om et godt læringsmiljø med høy trivsel og de opplever støtte fra lærere, faglige utfordringer og mestring.
  • Men undersøkelsen viser også at 5,9 prosent av elevene rapporterer om at de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det er omtrent det samme som i 2020 (5,8 prosent) og 2019 (6,0 prosent).
  • Elevene i 5. til 7. trinn opplever mest mobbing. For eksempel oppgir 10,5 prosent av elevene på 5. trinn mobbet på skolen, mens bare 2,4 av elevene på VG3 gjør det (se figur under).

Mange skoler jobber godt med mobbing, men hvis elever opplever at skolen ikke får slutt på mobbingen, oppfordrer kunnskapsministeren elevene til å kontakte statsforvalteren. Tidligere denne uken publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at mange får medhold når de klager. Av 305 mobbesaker som ble realitetsbehandlet i andre halvdel av 2021, fikk ni av ti elever og foreldre medhold i klagen om at aktivitetsplikten var brutt av skolen.

Lavere motivasjon og trivsel på 7.trinn

Elevundersøkelsen har vist en nedgang siden 2016 i trivsel og motivasjon på 7. trinn. Denne nedgangen ser ut til å fortsette.

– Jeg er bekymret for at motivasjon og trivsel går ned. Disse problemene må vi ta tak i før de blir til større utfordringer senere i utdanningsløpet. Regjeringen har tidligere varslet en ungdomsskolesatsing. Jeg mener at en innsats rettet mot ungdom bør inkludere både mellomtrinn, ungdomstrinn og overgangene i skoleløpet, og dette er noe av det viktigste jeg skal ta fatt på framover. De gode løsningene skal jeg finne sammen med de som jobber i skolen, sier Brenna. 

Mange elever er påvirket av pandemien

I år har Elevundersøkelsen også spurt elevene om koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres. Det er elevene på videregående skole som svarer de er mest påvirket, og elever i Oslo og andre fylker som har vært hardest rammet av smitte opplever i større grad negativ påvirkning enn andre (se figur).

– Pandemien har påvirket livene til alle, også skolehverdagen til mange barn og unge. Vi vet at det har vært store forskjeller mellom ulike steder i landet når det gjelder smitte og tiltaksbyrde. Derfor har vi nylig delt ut 216 millioner til kommuner og fylker som har vært hardest rammet, for å bidra til tiltak for å støtte elever som har vært påvirket av pandemien, sier Brenna.

Fakta om Elevundersøkelsen

  • En årlig spørreundersøkelse der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen
  • Gir lærere, skoleleiere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med tiltak
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig for andre trinn fra og med 5. trinn
  • Om lag 442 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2021. Det er det laveste antallet siden 2017 og skyldes trolig fravær i forbindelse med covid-19.
  • Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider, blant annet rapport og analyse, og tall for grunnskole og videregående opplæring.
Fig. 2.1 Mobbing på skolen.
Andelen elever som opplever koronapandemien negativt
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-