Nå lanseres «Snu i tide»: Norges mest omfattende læremiddel om friluftsliv

«Snu i tide» er digitalt, gratis og innfrir kompetansemålene for programfag friluftsliv i videregående skole. Lærere og elever både i grunnskolen og på høyskole/universitet, samt friluftsinteresserte i allminnelighet vil også ha nytte og glede av «Snu i tide» plattformen.

Barn i hengekøye med fin utsikt en sommerdag
Snu i tide skal bidra til at flere kommer seg ut i naturen. Foto: Gina Wigestrand

Læremiddelet ligger åpent og tilgjengelig for alle på snuitide.no. Her får både lærere og elever veiledning i ulike tema innen friluftsliv gjennom en betydelig kunnskapsbank.  Vi har også en egen lærerveiledning med konkrete undervisningsopplegg og forslag til turer. Jeg håper og tror at Snu i tide vil bidra til at flere lærere tar med seg elever ut i naturen, sier en stolt redaktør for Snu i tide, Gina Wigestrand.

Læremiddelet er støttet av Utdanningsdirektoratet, og har samarbeidet med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Den Norske Turistforening (DNT). DNT og NDLA har bidratt ved å tilgjengeliggjøre informasjonsfilmer, tekster og innhold til flere emner på nettsidene. Sammen med bidragsytere fra høgskoler, universitet og andre eksperter på friluftsliv har vi utviklet informasjon om friluftsliv og laget et læremiddel som er gratis og digitalt.

Jeg har hatt gleden av å surfe, klikke og bla i snuitide.no og vil gratulere med utviklingen av en spennende og fin læringsressurs, sier Eiliv Fougner Janssen, fylkesopplæringssjef i Rogaland, og fortsetter;

Dette også en viktig del av kroppsøvingsfaget som virkelig fortjener gode læringsressurser. Jeg er sikker på at mange elever og lærere vil få glede av Ginas arbeid. Snu i tide er et godt eksempel på kreativ utvikling av læringsressurser i samarbeid med NDLA-miljøet.

Johannes Nag i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er enig med fylkesopplæringssjefen i Rogaland, og utdyper:

FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. NDLA vil gratulere Snu i tide med sine åpne læringsressurser og bruk av Creative Commons-lisenser!

Innholdet på Snu i tide er omfattende og dekker blant annet tema som

  • Generell informasjon om friluftsliv – friluftslivets betydning og verdi, allemennsretten, bærekraft og sporløs ferdsel m.m.
  • Om naturen – vær og værtegn, dyr og spor, planter, geologi m.m.
  • Turferdigheter – orientering, bekledning, overnatting, bål, pakkelister, førstehjelp, snøskred m.m.
  • En egen avdeling for lærere/turledere – turveileder, friluftspedagogikk, lærerveiledning

I første omgang garanterer vi for et oppdatert læreverk de neste fem årene, men vi har også ambisjoner og tanker om å utvikle nettportalen videre, avslutter Gina.

Fem kjappe om Snu i tide:

✅  Norges største læremiddel om friluftsliv

✅  gode lærerveiledninger til hjelp i planlegging av undervisning

✅  gratis

✅  digitalt og enkelt å bruke

✅  omfattende bruk av bilder og video

Eksempel på bruk av video i opplæring av skadehåndtering på tur.

Videokanal

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-