Norske barnehager og skoler forbereder seg på å ta imot mange flyktninger fra Ukraina – nå kommer flere bøker og læremidler på ukrainsk

Polylino

Europa opplever nå sin største flyktningkrise siden 2015, etter det brøt ut krig i Ukraina i februar. Skoler og barnehager i hele Europa står klare til å ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina. UDI planlegger ut fra et scenario om at det kan komme 30 000 ukrainere til Norge i 2022. Men tilgangen på ukrainske bøker og læremidler er svært begrenset, noe ILT Education forteller i en pressemelding at de vil gjøre noe med.

Daglig leder Idar Ramberg forteller at de jobber på spreng for å få oversatt og lest inn flere bøker og undervisningsmateriell på ukrainsk – for å raskest mulig gjøre disse tilgjengelig for norske barnehager og skoler. De fristiller også noen av tjenestene sine til ukrainske flyktninger, i første omgang fram til sommeren.

Allerede under den store flyktningkrisen i 2015, der en million flyktninger og asylsøkere kom til Europa, så man et stort behov for inkluderende utdanning for nyankomne elever med andre morsmål, og Begreppa ble lansert i Sverige. I Norge og Finland er Begreppa lansert under navnet Manabua, som er japansk for å lære. Tjenesten består av flerspråklige filmer og begrepslister, samt oppsummeringsoppgaver hvor elevene får testet hvor godt de har forstått fagstoffet og dermed også læringsutbyttet.

Ramberg sier at Manabua er en læringsressurs som understøtter morsmålsundervisning og flerspråklighet i den flerkulturelle skolen, men som også er minst like nyttig for norskspråklige elever. I tillegg til at tjenesten fins på norsk, er den oversatt til arabisk, dari, engelsk, finsk, polsk, somali, svensk, tigrinja, og nå delvis også på ukrainsk.

I Manabua blir det nå i snitt oversatt og lest inn over 40 filmer og tekster på ukrainsk i uka, og de første oversettelsene kom på plass 21. mars. I for eksempel Osloskolen, er Manabua allerede tilgjengelig i skoleportalen og innlogging skjer automatisk gjennom Feide. Ukrainske flyktninger får tilgang til en gratisversjon av løsningen (se egen faktaboks), i første omgang ut vårsemesteret 2022. Vi setter gjerne opp demokontoer for andre kommuner også, slik at de straks kan benytte tjenesten. Det er bare å ta kontakt, sier Ramberg imøtekommende.

Det vesentlige, forsetter Ramberg, er at kommunene kan gi de nyankomne barna nødvendig opplæring med en gang, ved at de får tilgang til ukrainske læringsressurser av høy kvalitet. I tillegg til Manabua, som foreløpig har faginnhold på ukrainsk for 5.-10. trinn, har de også mange bilde- og barnebøker i Polylino både for barnehage og skole, med ukrainsk tekst og tale, og det fins også mange norske barnebøker som er lest inn på ukrainsk. Jeg vet at flere barnehage og skoler allerede har vært tjent med å bruke våre tjenester til flyktninger, sier han videre. Her kan man enkelt styrke den norskspråklige kompetansen til minoritetsspråklige barn og elever, samtidig som de får bruke og utvikle sine morsmål. Når flyktninger kommer til Norge, kan de som regel ikke et eneste ord norsk, og trenger undervisningsmateriell på sitt eget morsmål. Da er det fint at vi kan tilby dette, samtidig som at det samme innholdet også fins på norsk, så de kan lære begge deler, og føle seg inkludert fra starten, fortsetter Ramberg.

Gratis tilgang til Manabua og Polylino for ukrainske flyktninger

Manabua – begrepslæring på norsk, arabisk, dari, engelsk, finsk, norsk, polsk, somali, svensk, tigrinja og ukrainsk.

Web: https://app.manabua.no
Brukernavn: Helpukrainemanabua
Passord: Peacenow

Polylino – Barnas flerspråklige bibliotek på nesten 60 språk.

Web: https://app.polylino.no eller last ned appen Polylino i App Store eller Google Play.
Brukernavn: HelpUkraine
Passord: PeaceNow

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-