Ny rapport: Læreplanene er diffuse – vil gi lærere tolkningshjelp

Hvordan løser norske lærere livsmestring, utforsking og digital kompetanse i fagene i grunnskolen og videregående? På veldig ulikt vis og stadig utprøvende, ifølge en ny rapport.

3 elever i et klasserom med bærbare pc'er
Forskningen i EDUCATE skal blant annet munne ut i analyseverktøy som skal hjelpe lærere, lærerstudenter, klasseromsforskere og de som utdanner lærere å observere hvordan livsmestring, utforskende kompetanse, digital kompetanse og algoritmisk tenkning utspiller seg i enkeltfagene. Illustrasjonsfoto: Shane Colving / UiO

– Vi ser et behov for å utvikle tre sett med «briller», eller forståelsesrammer, slik at lærere og forskere ser etter det samme når livsmestring, utforsking og digital kompetanse skal løses i fagene og i klasserommet, forteller engelskprofessor Lisbeth M. Brevik, som leder prosjektet EDUCATE ved Universitetet i Oslo.

I den ferske rapporten Å observere fagfornyelsen i klasserommet, som nylig ble overlevert Utdanningsdirektoratet, presenterer hun og kollegaer tre observasjonsprotokoller for lærere; en for livsmestring, en for utforsking og en for digital kompetanse.

Forståelsen av temaene spriker

– Vi erfarer at det er et stort behov for å operasjonalisere hva de tre temaene er – og ikke er – i undervisningen i fagene, sier professor Greta Björk Gudmundsdottir ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, prosjektets nestleder.

Forskerne har vært inne i 108 klasserom i grunnskolen og videregående flere steder i landet. Til sammen har de 420 timer med videoopptak som de nå er i ferd med å analysere.

Det er lærere i fagene engelsk, fremmedspråk, KRLE/religion og etikk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag/-kunnskap som nå får et verktøy for å praktisere de nye læreplan-temaene.

Forskerne anerkjenner at de tre temaene innebærer komplekse avveininger for alle involverte og at læreplanene på noen områder er diffuse og ikke alltid til hjelp.

– Våre tre protokoller kan være et verktøy for lærere til å se hvordan de kan løse disse tre temaene i fagene, sier Gudmundsdottir.

Vil ha hjelp til å bedre verktøyet

Målet til forskningsprosjektet EDUCATE er å finne ut hvordan lærere og skoleforskere kan utvikle et felles blikk og språk for å snakke om den nye praksisen.

Lærerne har derfor også mulighet til å bidra selv: Forskerne ønsker tilbakemelding fra de som bruker protokollene slik at de kan oppdatere og gjøre dem enda bedre.

Første rapport omhandler også de helt unike etiske sidene ved prosjektet.

– Vi viser for eksempel hvordan vi tar hensyn til forskningsetiske prinsipper rundt klasseromsforskning og viser i detalj hvordan vi går inn i ni ulike typer klasserom som vi har filmet i, slik at andre forskere kan bruke både metodene og kunnskapen vår senere, sier Brevik.

Prosjektets kommende rapporter vil presentere empiriske funn rundt temaene livsmestring, utforsking og digital kompetanse, inkludert algoritmisk tenkning, fra videofilmet undervisning og fra det elever og lærere rapporterer om undervisningen.

Disse blir publisert senere i 2023 og i 2024. EDUCATE er finansiert av Utdanningsdirektoratet.