Osloskolene strømmer til byens eget museum

Hvert år har Oslo Museum flere tusen skoleelever innom for å lære mer om Oslo og byens historie. Nærmere 17 000 skoleelever besøkte museet i 2023.

Museumspedagog Line R. Wikan forteller elevene hvordan det var å være barn i Oslo for 100 år siden.
Museumspedagog Line R. Wikan forteller elevene hvordan det var å være barn i Oslo for 100 år siden.

– En av våre viktigste målgrupper er barn og unge. Det er derfor ekstra hyggelig å se at så mange skoler bruker museet, sier Marie Skoie, direktør på Oslo Museum.

Oslo Museum tilbyr gratis formidling til alle elever i Osloskolen – fra barneskole til voksenopplæring. Elevene kan delta på vandringer ute i byen og formidling inne i utstillingene.

– Vi får besøk av elever på ulike trinn fra hele byen. Vi er spesielt stolte over at alle elever på 4. trinn i Osloskolen kommer til museet som del av Den kulturelle skolesekken, forteller Line R. Wikan, museumspedagog og ansvarlig for skoletilbudet på Bymuseet.

Marie Skoie er godt fornøyd med at så mange skoler ønsker å besøke museet, men skulle gjerne hatt mulighet til å ta imot alle som tar kontakt.

– I 2023 opplevde vi større pågang fra skolene enn museet kunne håndtere. Helst skulle vi tatt imot alle, men vi har dessverre måttet si nei til 215 skoleklasser fordi vi ikke har hatt nok ressurser. Vi jobber nå for å finne gode løsninger, slik at vi kan ta imot enda flere skoleelever fremover, forteller Skoie.

Skolebesøk i 2023 på Oslo Museum

I 2023 var det totalt 16 917 elever fra barnehager til videregående skoler som deltok på et av de mange undervisningstilbudene til Oslo Museum. 6 253 av elevene besøkte Bymuseet gjennom Den kulturelle skolesekken.

De mest populære tilbudene i 2023:

  • «Barn i byen» på Bymuseet (1.-4. trinn)
  • «Antirasisme: fortid, nåtid og fremtid» på Bymuseet (8.-10. trinn og VGS)
  • «Industrien kommer» og «Industriell revolusjon på Sagene» (8. trinn og VGS)
  • «Typisk Dem: Hvilke fordommer har du?» (8.-10. trinn og VGS)
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-