Regjeringen med 40 millioner kroner til ny satsing på studiesentre

Regjeringen bruker 40 millioner kroner på en støtteordning for studiesentre, slik at de kan gi flere tilbud om å ta utdanning der de bor.

Ola Borten Moe
Ola Borten Moe. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

– Uansett hvor man drar i Norge i dag, så ser man at det mangler folk og at det mangler folk med riktig kompetanse. Derfor vil regjeringen styrke studiesentrene rundt om i hele landet og gi flere mulighet til å skaffe seg faglig påfyll lokalt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Behovet for blant annet sykepleiere, fagarbeidere, IKT-spesialister og lærere er stort. Studiesentrene kan spille en viktig rolle ved å tilby fleksible utdanninger som er tilpasset det lokale og regionale behovet.

– Mange studiesentre lever på litt støtte fra kommuner og fylker og fra budsjett til budsjett. Det gjør det vanskelig å planlegge og jobbe langsiktig. Noen av dem lykkes, men for mange er for svake til å spille en viktig lokal og regional rolle. Nå kommer det en ordning som gjør at studiesentre kan få økonomisk støtte til mobilisere flere lokale bedrifter og personer til å satse på kompetanse, sier Borten Moe.

Totalt 184 millioner til desentralisert utdanning

I tillegg til den søkbare ordningen for studiesentre, er det også nå mulighet for å søke støtte for desentraliserte studietilbud ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Der er potten på 144 millioner kroner. 

– Vi vil at høyskoler og universiteter i større grad skal ut til der folk bor. Det holder ikke bare med nettstudier og digitale tilbud, folk ønsker mulighet til å møte medstudenter og forelesere. Derfor skal vi også gå gjennom finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, også for å gjøre det enklere og mer attraktivt å tilby desentralisert utdanning, sier Borten Moe.