Regjeringen øker utstyrsstipendet: Elevorganisasjonen jubler

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke utstyrsstipendet med 50 millioner kroner. Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby, jubler over nyheten og sier det er et bra steg vekk fra en skole hvor elevers økonomi begrenser utdanningsvalg, men han forventer at dette er starten på en fullfinansiering.

Aslak Berntsen Husby
Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby

Vi er kjempefornøyd med at regjeringen velger å satse på elevene, det er ekstra viktig i den stramme økonomiske tiden vi er i. Vi kan ikke ha det slik at elevers personlige økonomi skal diktere hvilken videregående linje de velger, eller kvaliteten på utstyr de må kjøpe. Regjeringens foreslåtte økning hjelper mot denne utviklingen, og vil hjelpe å utjevne forskjeller i skolen, sier Aslak Berntsen Husby. 

Slik utstyrsstipendet er i dag, dekker det ikke utgiftene til nødvendig utstyr elever må ha for å fullføre utdanningen sin, utstyr som vernesko, kokkekniv eller verktøy. På enkelte yrkesfaglinjer, for eksempel havbrukslinja, må elever ut med opptil titusenvis av kroner for slikt nødvendig utstyr. 

– Denne økningen er en gladnyhet til alle ungdomsskoleelever som har hatt lyst å velge yrkesfag, men har vegret grunnet økonomi. Ifølge Statistisk Sentralbyrå kommer vi til å mangle 100.000 fagarbeidere i 2035, så det er supert at vi har en regjering som tar yrkesfag på alvor, men vi trenger en fullfinansiering på plass, sier Husby.  

Regjeringens økning på 50 millioner kroner vil ikke fullfinansiere utstyrsstipendet. I en rapport fra Rambøll i 2019 kom det fram at det kreves 114 millioner kroner. Husby påpeker at det må fullfinansieres og håper regjeringens grep ikke blir en hvilepute.  

– Dette er et godt steg på veien, men vi håper dette ikke blir en hvilepute for de som vedtar budsjettet. Yrkesfag vil bare bli viktigere i årene som kommer, og økonomi kan ikke være et hinder for elevers utdanningsvalg, avslutter han.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-