Regjeringen styrker skolebibliotekene med 25 millioner kroner

30 kommuner får totalt 25 millioner kroner av regjeringen til skolebibliotek. Pengene skal styrke skolebibliotekene som en inkluderende og sosial arena som legger til rette for leseglede. I år er tilskuddsordningen styrket, og levekårsutsatte områder har blitt prioritert i tildelingen.

– Vi ser at barn og unge leser stadig mindre og dette er en trend vi må snu. Å satse på skolebibliotekene er ett av flere viktige bidrag. Dette er trygge arenaer hvor alle – uansett forutsetninger – har tilgang til de samme bøkene og læring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Målet med tilskuddet er å styrke skolebibliotekenes arbeid med leseferdigheter og leseglede, og øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av bibliotekene. Tilskuddet skal også bidra til at skolebibliotekene blir en integrert del av skolens helhetlige pedagogiske tilbud, og en inkluderende arena som tar hensyn til de ulike forutsetningene barn og unge har.

Regjeringen har også startet arbeidet med en egen leselyststrategi som skal skape en bedre lesekultur hos barn og unge. Leselyststrategien skal være ferdig i 2024. 

Skolebibliotek i levekårsutsatte områder prioriteres

Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skolebibliotek i levekårsutsatte områder. Flere kommuner vil prøve ut utvidet åpningstid etter skoletid på sentrumsnære skoler for å skape trygge, sosiale arenaer.

– Å være god til å lese, er avgjørende for å klare seg bra både på skolen og senere i livet. Skolebibliotekene er en viktig arena for fellesskap og inkludering, som kan bidra til å utjevne sosial ulikhet. Derfor har vi i år prioritert levekårsutsatte områder, sier Brenna.

Tilskuddet er forvaltet av Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over tilskuddsmottakere i 2023:

KommuneTildeling
(kroner)
Alstahaug kommune1 675 000
Austevoll kommune835 000
Bømlo kommune70 000
Drammen kommune2 817 000
Fredrikstad kommune810 000
Gjerstad kommune965 000
Haugesund kommune2 000 000
Indre Østfold kommune875 200
Karmøy kommune525 000
Kristiansand kommune404 656
Larvik kommune450 000
Lavangen kommune150 000
Levanger kommune550 000
Marker kommune900 000
Nissedal kommune300 000
Notodden kommune661 518
Randaberg kommune350 000
Risør kommune350 000
Sandnes kommune770 000
Skien kommune1 192 006
Sola kommune1 203 750
Steigen kommune500 000
Stjørdal kommune984 000
Sveio kommune410 550
Trondheim kommune1 292 000
Tvedestrand kommune875 000
Vang kommune210 000
Vennesla kommune1 500 000
Vindafjord kommune558 000
Våler kommune (i Viken)527 000
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-