Regjeringen vil bevilge 10 millioner til NAFO ved OsloMet øremerket arbeid for ukrainske flyktninger

Midlene skal brukes til å styrke og tilpasse eksisterende tilbud til ukrainske barn, unge og voksne.

Lærer med elever, gruppearbeid i klasserom
NAFO skal tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud (Foto: Adobestock).

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal tilpasse digitale ressurser til ukrainsk og utvikle fjernundervisningstilbud som kan brukes av kommunene som ikke klarer å få tak i ukrainsktalende lærere lokalt.

Senteret skal også styrke støtten til kommunene og ansatte i skole og barnehage som skal gi tilbud til ukrainske flyktninger.

– Dette er en gledelig nyhet for ukrainske flyktninger som får mulighet til å få tilpasset støtte i barnehage og skole. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet, sier Sigrun Aamodt, senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet.

Fjernundervisning tilpasset ukrainske flyktninger

Innenfor bevilgningen skal senteret etablerere fjernundervisningstilbud etter behov.

NAFO driver allerede nettskolen Fleksibel opplæring der elever fra ulike kommuner i Norge får tospråklig undervisning over nett på norsk, arabisk, somali og tigrinja.

Det planlegges nå å utvide tilbudet og tilpasse etter behovet til ukrainske elever.

– For elever som ikke kan norsk, er det sentralt å få opplæring på et språk de forstår. Det beste for elevene er å få en tospråklig lærer som jobber på skolen, men vi ønsker å tilby fjernundervisning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere, sier Marit Lunde, prosjektleder for Fleksibel opplæring (NAFO).

Nettressurser på ukrainsk

NAFO drifter og utvikler flere nettsteder som blant annet er rettet mot barn og unge som er nye i Norge, eller ansatte i barnehage og skole som arbeider med denne gruppen.

Senteret skal nå videreutvikle og oversette flerspråklige digitale ressurser til ukrainsk.

Morsmål.no er et nettsted med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole.

Skolekassa.no er en flerspråklig lenkeportal som videreformidler læringsressurser fra ulike aktører som passer for elever som er nye i Norge.

Lexin er en flerspråklig digital ordbok tilpasset elever i grunnopplæringen.

Bildetema er en flerspråklig bildeordbok med lyd. En ny versjon av ordboka er under utvikling.