Rundt 1000 elever skal delta i nasjonal forskningskonkurranse

(Bergen, 05.10.2022). De 20 videregående skolene som får delta i forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen i år, er valgt ut.

Holberg prisen
Nærmere 1000 elever ved 20 videregående skoler får nå prøve seg på forskning i den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen. Illustrasjon: Holbergprisen i skolen.

Skoleåret 2022/2023 får nærmere 1000 elever ved 20 videregående skoler over hele landet prøve seg på forskning i den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen.

Konkurransen gjennomføres innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Fagjuryen velger ut deltagerskolene ut fra kriterier som faglig perspektiv, motivasjon, geografisk spredning, elevtall og befolkningstetthet. Årets søkermasse er stor, og hele ni av skolene har aldri søkt tidligere. Etter søknadsfristens utløp 1. oktober er det valgt ut 20 deltagerskoler, noe som inkluderer både tidligere deltagerskoler og førstegangssøkere. For første gang er det også med to samiske skoler i konkurransen.

«Det er gledelig med et spennende mangfold i årets søkerskoler, både med tanke på geografi, skoler og fag. Vi i juryen gleder oss allerede til å lese forskningsprosjektene som leveres til våren!» sier Holbergprisen i skolens juryrepresentant Jørn Ljunggren.

Dette er deltagerskolene for skoleåret 2022/ 2023: 

 • Oslo katedralskole, Oslo
 • Mailand videregående skole, Viken
 • Malakoff videregående skole, Viken
 • Drammen videregående skole, Viken
 • Lillestrøm videregående skole, Viken
 • Øvrebyen videregående skole, Viken
 • Askim videregående skole, Viken
 • Eiker videregående skole, Viken
 • Nordahl Grieg videregående skole, Vestland 
 • Heimdal videregående skole, Trøndelag
 • Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas (Samisk videregående skole, Karasjok), Troms og Finnmark 
 • Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla Guovdageainnus (Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino), Troms og Finnmark 
 • Kvaløya videregående skole, Troms og Finnmark
 • Bodin videregående skole, Nordland
 • Edvard Munch videregående skole, Oslo
 • Blindern videregående skole, Oslo
 • St. Olav videregående skole, Rogaland
 • Hetland videregående skole, Rogaland
 • Atlanten videregående skole, Møre og Romsdal
 • Spjelkavik videregående skole, Møre og Romsdal

Et innholdsrikt forskningsår:

Lærere og elever som deltar blir fulgt tett opp igjennom høsten og våren. Som en oppstart for prosjektet blir alle deltagende lærere invitert til det årlige lærerseminaret i Bergen 2-3. november.

Etter lærerseminaret vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene for å møte elevene, svare på deres spørsmål og høre tankene deres om forskningstemaer og prosjektene de vil gjennomføre. Alle skolene blir også tildelt en forskerkontakt fra et universitet eller en høyskole i nærheten av skolen. Denne forskeren vil veilede elevene gjennom prosessen.

Innleveringsfristen er 1. april. Etter at de opptil 60 bidragene er innsendt, bestemmer juryen hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass. Juryen velger også ut årets vinner av lærerprisen, som er en anerkjennelse av lærerens viktige rolle. Finalistene i Holbergprisen skolen blir invitert til den tradisjonelle Holberguken i Bergen i juni, der de blir hedret sammen med mottagerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

For mer informasjon om Holbergprisen i skolen: Se holbergprisen.no. Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, sitater m.m. legges ut på holbergprisen.no/presserom

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-