Straks klart for en hel uke med seksualitetsundervisning

Da er det straks klart for den årlige uka med seksualitetsundervisning i den norske skolen. Årets tema kunne ikke være mer dagsaktuelt, i år står «samtykke» på timeplanen i «Uke 6». En av stortingets visepresidenter blir med på skole-turné i Rogaland.

Årets tema i "Uke 6" er samtykke.
Årets tema i «Uke 6» er samtykke.

Hvert år arrangerer foreningen Sex og Politikk en egen kampanjeuke for å løfte fram seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6». Materiellet er i særklasse det mest brukte på norske skoler. De to siste årene har mer enn 50 prosent av norske grunnskoler tatt i bruk materiellet.

I årets kampanjeuke settes det søkelys på et dagsaktuelt tema: Samtykke. #læromsamtykke. I vår spørreundersøkelse over hva lærere ønsket å fokusere på var dette temaet det viktigste for mange.  

Samtykkekultur bygges tidlig, og klasserom og skolegårder er ypperlige arenaer for å lære om og øve på dette. Akkurat som med matematikk eller svømming, trenger vi å lære om samtykke og egne og andres grenser. 

Det gjelder å starte tidlig. Samtykke dreier seg i all vesentlighet om grenser, og ifølge lærerplanen skal elever allerede fra første klasse lære om egne, samt hvordan de kan respektere andres grenser. Senere i utdanningsløpet skal elevene få kunnskap om seksuelle overgrep, grenser og respekt, samt konkrete verktøy til hvordan de kan ivareta egne og respektere andres grenser.

«Om elevene har arbeidet med respekt, grenser og samtykke i klasserommet med en trygg voksen, mener vi at de vil møte utfordrende situasjoner bedre forberedt enn om de må stå i det alene,» forklarer lærer og teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk, Vilde Graff Senje.

«Samtykke handler ikke bare om å samtykke til sex eller seksuelle handlinger, samtykkekompetanse er relevant i lek, på nett, i spill og på fest. Det er nyttig i alle livets faser, og er unektelig en essensiell del av livsmestring,» utdyper Senje.

Straffelovrådet og skoleelevene

Temaet er ytterligere aktualisert ved at Straffelovrådet på tampen av 2022 presenterte sine forslag til endringer av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Her foreslåes nye samtykkebestemmelser som viktigste endring i forslaget til revideringer.

Straffelovrådets utredning tar også til orde for en endring i seksuell lavalder. Mange elever kan ha sett overskrifter og nettsaker om temaet, og kan derfor ha mange spørsmål. Da er Uke 6-kampanjen 2023 perfekt som utgangspunkt for gode refleksjoner. 

Visestortingspresident blir med på skole-turné

Hvert år drar Sex og Politikk til et av de fylkene som bruker Uke 6 minst, for å sikre at materiellet er kjent over hele Norge. I år er det elever og lærere i Rogaland som sjansen til å bli mer kjent med Uke 6.

Nytt av året er at vi legger opp til en hel liten turné, og vi skal besøke fem kommuner i løpet av kampanje-uka. Sammen med syv barne- og ungdomsskoler i Rogaland skal vi snakke om årets tema og teste ut noen av de interaktive oppgavene vi har utarbeidet for lærere og andre som gir seksualitetsundervisning.

Ekstra stas er det at vi har fått med oss stortingets visepresident Ingrid Fiskaa (SV) til kick-off i Stavanger, mandag 6. februar.

«Vi gleder oss til å skape blest om seksualitetsundervisning og årets tematikk sammen med en engasjert stortingspolitiker som Fiskaa», forteller Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

«Det er veldig inspirerende at så mange skoler i Rogaland med en gang takket ja til å være med på skoleturneen. Det skal bli spennende å se om det gir positive utslag på oppslutningen om Uke 6 i fylket, dette og neste skoleår.»

PRIVAT TIL REDAKSJONEN:

Dette bør du vite om «Uke 6»: Foreningen Sex og Politikk utvikler seksualitetsundervisnings-materiellet Uke 6 til støtte for alle som underviser om seksualitet. Uke 6 er oppdatert slik at det følger de nye læreplanene for grunnskolen. Uke 6 er gratis og alle tekster og oppgaver har et normkritisk og positivt syn på seksualitet. Kampanjemateriellet er tilgjengelig på www.sexogpolitikk.no, og det finnes på samisk, nynorsk og bokmål. Over 50 prosent av norske grunnskoler brukte undervisningsmaterialet i skoleåret 2021/2022.