TV 2 Skole kjøper skriveverktøyet Skrible av NTB og KF

TV 2 Skole har inngått en avtale med NTB og KF (Kommuneforlaget) og kjøper det digitale skriveverktøyet Skrible. Med kjøpet styrker TV 2 Skole satsingen på språk og ferdigheten skriving for alle trinn.

Fra venstre Thor Jørgen Kristiansen (adm. dir. i KF), Karolina Netland (leder i NTB Arkitekst) og Yngvar Nordberg (daglig leder i TV 2 Skole). Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon
TV 2 Skole kjøper det digitale skriveverktøyet Skrible fra NTB og KF (Kommuneforlaget). Fra venstre Thor Jørgen Kristiansen (adm. dir. i KF), Karolina Netland (leder i NTB Arkitekst) og Yngvar Nordberg (daglig leder i TV 2 Skole). Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon

Unikt verktøy som vil løfte skriveopplæringen 

TV 2 Skole har de siste årene vokst til å bli en av de største digitale læremiddelaktørene i Norge gjennom plattformen Elevkanalen. Med oppkjøpet av Skrible befester TV 2 Skole posisjonen som en av de ledende leverandørene av digitale læremidler.

– Skrible er et helt unikt verktøy som hjelper barn og unge med å lære å skrive, forteller daglig leder Yngvar Nordberg. – Skrible er ikke et retteprogram, men veileder eleven underveis i skrivingen. I tillegg gjør det at læreren på en enkel og effektiv måte kan tilpasse opplæringen til det faglige nivået til den enkelte eleven. For oss i TV 2 Skole er dette en videreføring av det vi har jobbet med i flere år nå, og vi gleder oss til å integrere Skrible i Elevkanalen.

Utviklet av NTB Arkitekst og KF 

Skrible har blitt utviklet og driftet av KF og NTB Arkitekst siden 2018 og var en del av en offensiv satsing på språkteknologi  – Vi er veldig fornøyd med at det er TV 2 Skole som endte med å kjøpe Skrible, sier leder i NTB Arkitekst Karolina Netland. – TV 2 Skole har en posisjon og et fagmiljø som vil kunne ta skriveverktøyet videre overfor både eksisterende og nye kunder. – Dette blir et godt hjem for Skrible, istemmer administrerende direktør Thor Jørgen Kristiansen i KF.

Rendyrker profilen og porteføljen

Både KF og NTB oppgir at det er et ønske om å rendyrke profilen og porteføljen som gjør at de nå har valgt å selge Skrible. – Vi skal fortsette å levere gode tjenester og produkter til kommunesektoren, men vi beveger oss bort fra skolemarkedet, sier Kristiansen. – For oss i NTB er det litt det samme, uttrykker Netland. – Språkteknologi er en svært viktig del av vår portefølje og framtid, og vi satser mye på både automatisert journalistikk og oversettelsesverktøyet Nynorskroboten. Målgruppen for det vi utvikler, er imidlertid mediebransjen og virksomheter i privat og offentlig sektor, og ikke skolesektoren. 

Ingen endringer for kundene

En rekke skoler bruker Skrible i det daglige, og Nordberg forsikrer at eierskiftet ikke vil få konsekvenser for sluttbrukerne i klasserommet. – Elevene og lærerne kommer ikke til å merke noen ting, annet enn at vi på sikt kommer til å legge til mer funksjonalitet. Vi skal ivareta alt det Skrible er i dag. Den eneste forskjellen er at det vil stå et annet avsendernavn på fakturaene, men det bryr neppe elevene seg om, ler han. 

Om TV 2 Skole

TV 2 Skole startet i 2009 med ukentlige nyheter til elever i grunnskole og videregående, og har fra 2014 vært et eget selskap i TV 2 Gruppen. Hovedfokuset de første årene var å bygge aktualitetsdrevne fag til læreplanreformen i 2020. TV 2 Skole har jobbet særlig mye med universell utforming og særskilt tilrettelegging. Elevkanalen har i dag over 70 leverandører av innhold, svært mange på grunn av et robust rammeverk for tilgjengelige digitale læremidler.

Om KF (Kommuneforlaget)

KF utvikler og sprer kunnskap og kompetanse som kommunene trenger for å yte gode tjenester til innbyggere og næringsliv, og bistår i arbeidet med å bygge innsikt som brukes i forbedringsarbeid. Med digitale tjenester og trykte utgivelser bidrar KF til kvalitetsforbedring og effektivisering i kommunenes funksjon som arbeidsgiver, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler. 

Om NTB Arkitekst

NTB Arkitekst har i over 20 år vært et av landets største språkkonsulentselskap og er den ledende klarspråksaktøren her til lands. 1. september 2023 ble NTB Arkitekst fusjonert inn i nyhetsbyrået NTB. NTB Arkitekst leverer tjenester og produkter innenfor språk, klarspråk, oversettelse og kommunikasjon. Flertallet av kundene er i offentlig sektor og i finansbransjen. De siste fem årene har NTB Arkitekst satset på språkteknologi og er i dag leverandør av blant annet verktøyet Nynorskroboten.

Les mer om Skrible her: https://skrible.no/