Uke 6: Seksualitetsundervisning på nordsamisk

I morgen, 8. februar, stiller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen opp på seksualitet-undervisning på nord-samisk som en del av den riksdekkende Uke 6, under samisk kulturuke i Bodø.

Sametinget vinterbilde
Sex og Politikk har et langt og godt samarbeid med Sametinget. Foto: Sametinget

«Uke 6» er hele landets seksualitetsundervisningsuke, og for første gang blir det felles-undervisning på nord-samisk, sammen med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Den samiske politikeren stiller opp til en time undervisning der ungdomsskoleelever og Mikkelsen får brynt seg på kunnskap om seksualitet, kropp, myter og misforståelser.

Hvert år arrangerer foreningen Sex og Politikk Uke 6-kampanjen i årets sjette uke. Årets tema for kampanjen er kropp, myter og misforståelser.

Uka har blitt kjent som «seksualitetsundervisningsuka» av elever og lærere over hele landet. Årets samiske kampanjestart er en digital seksualitetsundervisningstime for ungdomsskoleelever som sendes live fra Bodø sammen med sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Samiskspråklige elever deltar og underveis blir det quiz der elevene og Mikkelsen får testet kunnskapene sine og kanskje lært noe nytt.

Sex og Politikk har tradisjon for å ha seksualitetsundervisning med politikere. I år er første gang det skjer med politikere fra Sametinget.

«Vi er veldig glade for å løfte seksualitetsundervisning i skolen sammen med sametingsråden. Undervisning på eget språk er viktig for å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter og handlingskompetanse på et felt som er sentralt for barn og unge,» forteller teamleder for seksualitetsundervisning Kjersti Augland i Sex og Politikk.

Det er foreningen Sex og Politikk som står bak seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6. I skoleåret 2022/23 benyttet undervisere ved rundt halvparten av landets grunnskoler seg av materiellet. 
Selv om mange bruker denne bestemte uken til å undervise om seksualitet, er dette en tematikk som er innlemmet i mange av fagene og læringsmålene i skolen, og undervisningen kan skje når som helst i løpet av skoleåret.

Sex og Politikk har i flere år hatt et godt samarbeid med Sametinget. Det har muliggjort både materiell på nordsamisk og en egen samisk rådgiver.

«Å ha egen fagkompetanse er veldig verdifullt for å kunne være en relevant aktør for alle barn og unge i hele landet», understreker Augland.

«Sex og Politikk er glad for den tverrpolitiske støtten som seksualitetsundervisning har i Norge. Samtidig vet vi at det er for lite fokus på seksualitetsundervisning i lærerutdanningene, både for de som skal jobbe i skolen og i en barnehage. Undervisere etterspør verktøy for å kunne gjennomføre denne sentrale undervisningen for barn og unges helse og trivsel,» utdyper Augland.

Uke 6-materiellet er gratis og tilgjengelig på nynorsk, nordsamisk og bokmål. Hvert år ledsages materiellet av en egen dagsaktuell kampanje. Årets kampanje setter søkelys på kropp, myter og misforståelser. Materiellet og mer informasjon ligger åpent på www.sexogpolitikk.no.

Privat til redaksjonen:
For ytterligere informasjon eller intervju, ta kontakt med teamleder Kjersti Augland.

skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-