Jente i klasserom med hestehale. Støtter hodet.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse eksamen for elever våren 2022

I dag har Utdanningsdirektoratet levert en risikovurdering av eksamen våren 2022. Her anbefaler vi å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring. Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

Jente i klasserom med hestehale. Støtter hodet.
Foto: Utdanningsdirektoratet.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen.

Pandemien har nå berørt tre skoleår for elevene. Også i dette skoleåret har smittespredningen og smitteverntiltakene vært betydelige. I områder med høy smitte og strenge lokale tiltak har dette hatt store konsekvenser for elevenes skolehverdag, mens i andre områder har opplæringen vært tilnærmet normal. Vår anbefaling er gjort ut fra en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sier Nilssen.

Basert på en grundig risikovurdering anbefaler Utdanningsdirektoratet

  • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring
  • å gjennomføre eksamen for privatister
  • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget
  • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer
  • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022   

Dette er ikke en beslutning, men en anbefaling basert på en risikovurdering fra Utdanningsdirektoratet.

Det er Kunnskapsdepartementet som tar beslutningen om våreksamen 2022.

Hele risikovurderingen med anbefalinger følger som vedlegg til denne pressemeldingen.

Fakta

  • Den 9. desember 2021 ba Kunnskapsdepartementet om en risikovurdering av eksamensgjennomføringen våren 2022. Utdanningsdirektoratet ble i tillegg bedt om å vurdere om regelverket for standpunktvurdering og eksamen må justeres i lys av korona-pandemien. Risikovurderingen skulle ta hensyn til ulike smittescenarioer og til at elevene har hatt stor variasjon i undervisningen og tilstedeværelse.
  • Utdanningsdirektoratet har involvert og fått verdifulle innspill til våre vurderinger fra statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner gjennom statsforvalterne og KS, Elevorganisasjonen, FUG, Norsk lektorlag, Sametinget, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet.
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-