– Vi mangler kunnskap

Til tross for at flere skoler satser på kunstig intelligens (KI) i undervisningen, får yrkesskolelærere innen tekniske fag ikke tilbud om opplæring i bruken av KI. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av NITO.

Lærer i klasserom ser på tavlen bak en gruppe elever. Illustrasjonsofoto. NITO/Adobe Firefly NITO
Illustrasjonsofoto. NITO/Adobe Firefly NITO

Dette svarer lærerne:

Om bruken av KI og algoritmer:

  • Flere av lærerne i undersøkelsen rapporterer at KI og algoritmer ikke brukes systematisk i systemer på arbeidsplassen.
  • Noen lærere nevner at elever bruker verktøy som ChatGPT, men at dette ikke er en del av en organisert strategi fra skolens side.

Opplæring og informasjon om KI:

  • De fleste av lærerne har ikke mottatt opplæring eller informasjon om hvordan KI og algoritmer fungerer, eller hvordan dette påvirker dem som ansatte i skolen.
  • Noen lærere har deltatt på kurs eller i diskusjoner om KI, men de fleste føler seg ikke tilstrekkelig informert om emnet.

Generelle tanker om KI:

  • Flere lærere oppfatter KI som noe som er på vei inn i skolen, men de er usikre på hvordan dette vil påvirke dem og deres arbeidsoppgaver.
  • Det er et betydelig behov for mer informasjon og opplæring i KI for lærere, slik at de kan forstå hvordan det kan brukes effektivt og ansvarlig i skolen.
NITOs president Trond Markussen
NITOs president Trond Markussen

– Det vi ser er at det er et stort behov for mer bevissthet og kunnskap om KI og algoritmer i undervisningssektoren. Skoler bør tilby opplæring og informasjon om hvordan KI kan brukes i undervisningen, og hvordan man kan unngå mulige negative effekter. Svarene fra lærere viser en overveiende mangel på systematisk bruk og opplæring i KI, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

Markussen mener at manglende kunnskap om kunstig intelligens skader norsk arbeidsliv. Dette er bakgrunnen for at fagforeningene NITO, Negotia og Finansforbundet nå går sammen om et kompetanseløft på dette området, i samarbeid med Digital Norway. 

Programmet består av et lettlest digitalt kurs (veiviser) og en podkast-serie. 

– En stor utfordring er at utviklingen skjer fort. Vi er nødt til å ligge i forkant og henge med på det som skjer. Det er våre lærere og undervisere som skal sørge for at våre barn og unge voksne får den kunnskapen som trengs. KI i skolen er ikke noe som bør lempes over på de ansatte uten noen form for oppfølging og rammer, sier han.