20 – årsjubileum for Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling ble i slutten av oktober avviklet for 20. gang med 300 deltakere og et fullspekket program.

Prosjektleder Bente Sellereite fra NTNU tok et raskt tilbakeblikk og slo fast at utviklingen på dette feltet har vært eksplosiv, fra et relativt smalt, til dels omstridt tema med en målgruppe dominert av pionerer og ildsjeler til dagens samfunn der digital hverdag er dominerende og nærmest altomfattende.

-Vi kan ikke lenger snakke om det gamle og det nye. Alt er digitalt.

Det kan ingen skoleledere lenger unngå å forholde seg til.

Utviklingen har gått fra fokus på å utstyre skolene med datamaskiner, utstyr og infrastruktur til hvordan utdanningen skal forholde seg til en til en dekning av digitale enheter blant stadig yngre barn og unge.

Utviklingen har gått fra teknologioptimisme til økt fokus på sikkerhet og trusler.

Fra fokus på IKT i fag til utvidet lederansvar for en helhetlig plan utvikling å sikre barn og unges personvern og angrep på demokratiet.

Fra enkle dataferdigheter innenfor lesing, skriving og regning til å anerkjenne digital kompetanse en meget sammensatt kompetanse i en et mer komplekst og uoversiktlig samfunn.

Hvordan skal skoleledere forholde seg til sprik mellom læreplaner og mål og den digitale hverdag som gjennomsyrer hele samfunnet? Hva med spriket mellom barn og unges innenfor og utenfor skolens verden?

Hvor stor plass skal det digitale ha i våre liv?

Hvor mye skal avhenge av læreres ulike tilnærming til sin profesjon og praksis? 

Mye positivt har skjedd innenfor skoleverdenen. Men både samfunnsutviklingen og teknologiutviklingen går raskt og noen ganger i store sprang.

Kan utdanningssektoren styre eller påvirke utviklingen?

Hvem kan i tilfelle styre den?

Og hvordan?

Oppsummert har konferansen fortsatt aktualitet. Det er fremdeles nok for skoleledere på ulike nivå å ta tak. Flere artikler fra denne konferansen kommer.