Kan man lære norsk i matte- og naturfagstimen? Ja, det kan man!

Fra våren 2022 har Kunnskap jobbet aktivt med å oversette og videreutvikle tospråklige læremiddel i naturfag, matematikk, norsk som andrespråk og engelsk. Med støtte fra Utdanningsdirektoratet er læremidler i matematikk, naturfag og engelsk oversatt og spilt inn med naturlig tale til ukrainsk og russisk. Disse læremidlene er gratis tilgjengelig for alle ukrainske elever og deres lærere.

Lær norsk med matematikk og naturfag!
• Ekte tospråklig læremiddel
• Alle fagtekster og animasjoner på norsk, ukrainsk og russisk
• Naturlig tale på norsk, ukrainsk og russisk
• Inkluderende læremiddel
• Visuelt med mange animasjoner

Tospråklig fagopplæring

2 skolejenter som holder mapper i et klasserom
Inkluderende fagopplæring

«Tospråklig fagopplæring innebærer at eleven får opplæring i ett eller flere fag både på sitt morsmål og norsk. Den tospråklige fagopplæringen skal sikre faglig progresjon samtidig som elevene lærer norsk» (UDIR, 2022).

Læremidlene i matematikk, naturfag og engelsk gir norske og ukrainske elever muligheten til å lære fag i den samme ressursen. Elevene velger om de vil lese fagtekster eller se læringsfilmer på norsk, ukrainsk eller russisk. Bytte av språk skjer sømløst og direkte i læremidlene ved å trykke på flagg. Elevene kan dermed lære norsk med naturfag og matematikk. De kan når som helst bytte språk og lære seg ord og fagbegrep på norsk.

Inkluderende læremidler

Realfagsredaktør Camilla Njølstad Bildeng
Realfagsredaktør Camilla Njølstad Bildeng

Tidligere realfagslærer og nå realfagsredaktør i Kunnskap, Camilla Njølstad Bildeng, sier læremidlene hjelper elever å lære seg norsk raskere samtidig som de holder samme faglige nivå som sine medelever. Ukrainske elever inkluderes raskt i klasserommet og tar del i det sosiale fellesskapet i klassen. De lærer fag og språk sammen med norske elever. Dette styrker elevenes integreringsprosess enten de går i innføringsklasser eller ordinære klasser. Selv om språkbarrieren kan være stor, vil de nyankomne elevene kunne følge fagopplæringen sammen med sine medelever.

«Elevene lærer norsk ved å bruke læremidler i matematikk og naturfag»

Lærer i Rana kommune, Natalia Forsbakk, forteller at hennes ukrainske elever har god nytte av Matematikk 5-7 norsk, ukrainsk og russisk og Syklus 5-7 norsk, ukrainsk og russisk. De kan jobbe selvstendig og til og med få hjelp av foreldrene med hjemmearbeidet. Forsbakk sier at elevene lærer norsk ved å bruke læremidlene. De kan bytte mellom språkene og lære seg norske ord og uttrykk samtidig som de får hjelp av både læreren sin og sine norske medelever.

Auditive og visuelle læremidler på tre språk

Sømløst bytte mellom språk
Sømløst bytte mellom språk

Læremidlene består av korte fagtekster, læringsfilmer, animasjoner og hundrevis av ulike interaktive oppgaver. Oversettingen er i tråd med råd fra NAFO. Fra flykningsmottak i Trondheim har oversetterne Olena Ivashkina, Alexandra Riabenko og Liza Banko jobbet intenst med oversettelsene for at ukrainske elever skal kunne få god fagopplæring i Norge. Læremidlene i matematikk og naturfag er spilt inn med naturlig tale av Olena Ivashkina. Fagtekstene er korte og konkrete, med etterfølgende oppgaver som sikrer forståelse av fagstoffet. Filmer, animasjoner og oppgaver er svært visuelle. Dette gjør det lettere å forstå innholdet.

Ekte digitale læremidler

Interaktive oppgaver med umiddelbar tilbakemelding gjør at elevene lærer underveis. Oppgavene er selvrettende og gir hint dersom de svarer feil på en oppgave. Alle svarene eleven gir blir lagret og kan ses av både lærer og elev i form av en detaljert elevrapport. Læreren har oversikt over hvordan elevene jobber, hva de får til, og hva de eventuelt opplever som utfordrende. I tillegg har læreren oversikt over elevenes mestring uavhengig av språk.

Alle skoler har fått gratis tilgang til læremidlene i matematikk, naturfag og i engelsk for ukrainske elever gjennom Feide.

Mulitmodalitet i læremidlene styrker både norsk- og fagopplæringen
Mulitmodalitet i læremidlene styrker både norsk- og fagopplæringen
Få hjelp av teksten på ukrainsk om det er noe du ikke forstår på engelsk
Få hjelp av teksten på ukrainsk om det er noe du ikke forstår på engelsk
skolemagasinet-logo-v2

Få Skolemagasinet rett inn i din e-post kasse

Eldre utgaver.

SkoleMagasinet-1-2024-