Mini forskningsprosjekt på læreplanen for 10. klasse ved International School of Bergen.

Spennvidden av temaene elevene har valgt gjenspeiler mangfoldet ved den internasjonale skolen. Alt fra globale problemstillinger som overbefolkning til fordypning i hvordan folk reagerer når de ser på familiefotografier ble dekket.
alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den internasjonale skolen i Bergen følger undervisningsprogrammet International Baccalaureate (IB). Hvert av IB-programmene inneholder et avgangsprosjekt. 6.-10. klasse utgjør Middle Years Programme (MYP) og avgangsprosjektet består av en skriftlig rapport, et produkt og en arbeidslogg. I motsetning til fordypningsoppgaven som elever i det norske skolesystemet gjennomfører i norskfaget, så kan ”MYP Personal Project” passe innunder hvilket som helst fagområde. Formen av det ferdige produktet velger eleven også på egenhånd, i samråd med veilederen. Noen valgte å utforme informasjonsbrosjyrer, andre laget filmer. En av elevene har opprettet en nettside. (Illustrasjonsbilde fra arkiv)

 

- Det er viktig å velge et tema man virkelig brenner for slik at man kan jobbe med det over lang tid uten å gå lei, rådet en av elevene. Alle 9. klassingene i salen var lutter øre. De skal jo selv gjennomføre den store oppgaven til neste år

Elevene er selv med på å evaluere arbeidet sitt.

- Jeg ser nå at jeg skulle brukt arbeidsloggen mye flittigere! Da hadde jeg husket alle idéene jeg hadde i begynnelsen av prosessen, og jeg hadde klart å strukturere arbeidet bedre, innrømte flere av elevene ærlig i presentasjonene sine.

I løpet av arbeidsprosessen lærer elevene ikke bare mye om emnet de har valgt å fordype seg i. De lærer ogå mye om seg selv og om arbeidsmetode. Prosjektet tilsvarer et mini forskningsprosjekt og utfordrer elevene når det gjelder planlegging, tidshåndtering, kritisk bruk av kilder og analytisk tenking. Dette er svært nyttige egenskaper å ta med seg videre. IB-elever er kjente for å være særlig godt forberedt til høyere studier, og mange universiteter verden over roser studenter med IB-bakgrunn for deres modenhet og gode arbeidsmåte.International School of Bergen (ISB) er en engelskspråklig privatskole som ligger på Slettebakken i årstad bydel. Til grunn for undervisningen ligger utdanningsprogrammet International Baccalaureate. Tilbudet omfatter barnehage, barne- og ungdomsskole samt videregående skole. Skolen ble etablert i 1975, og har for tiden over 200 elever fra mer enn 30 land. Besøk oss på www.isob.no.