Færre vil ta høyere utdanning, men flere vil bli lektor

Totalt sett går søkertallene til høyere utdanning i Norge ned. Det gjør også tallene for Universitetet i Bergen, men lektorutdanningene har fått en kraftig økning i antall søkere.

– Vi gleder oss stort til å ta imot nye studenter til høsten, og vil gratulere alle som har søkt seg til studier hos oss med et godt valg, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

– Vi planlegger å legge ekstra godt til rette for de nye studentene som har hatt en videregående utdanning preget av pandemien. Vi håper og regner med at vi er ferdig med restriksjonene for godt, og inviterer alle våre studenter til å benytte seg av alt en åpen fysisk campus har å tilby, legger hun til.

Totalt er det 10 618 søkere som har et studieprogram ved UiB som sitt førstevalg. Selv om dette er en del ned fra fjoråret, er det også noen studier som opplever stor vekst i antall søkere. Spesielt gjelder det lektorprogrammene i henholdsvis historie og engelsk.

– Siden vi nylig har etablert et lektorsenter og har store ambisjoner for lektorprogrammene våre, er det ekstra fint å se at vi har en så stor økning i antall søkere som vil bli lektor. Spesielt ser vi det innenfor historie og engelsk, som er de to studiene ved UiB som har størst økning i antall søkere sammenlignet med fjoråret, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes.

Vekst for teknofag

Totalt sett er Universitetet i Bergen tilbake på nivå med antall søkere som før pandemien i 2019. Sammenligner man tallene fra før pandemien og søkertallene nå, så er det teknologifag som er de store vinnerne. Det har vært en økning i antall søkere til teknologifag de siste tre årene på hele 80 prosent.

– Dette er tall vi er glade for å se. Ser vi nærmere på tallene fra 2019 og frem til i dag, er det også en sterk vekst i antall søkere til realfag, informasjonsteknologi og økonomi og administrasjon. Ved Universitetet i Bergen har vi ledende forskningsmiljøer innen disse fagene, og dette er kompetanse som stadig blir viktigere for fremtidens arbeidsliv. Det er viktig for oss å tilby utdanning som er basert på forsking i internasjonal klasse. At disse studiene blir stadig mer populære og etterspurt av arbeidslivet viser også samfunnsrelevansen av vår forskning, sier Heggernes.

Norges mest populære studier

I pandemiårene opplevde norske universiteter og høgskoler en solid vekst i antall søkere. I år har tallene imidlertid gått ned med 12 prosent nasjonalt. Universitetet i Bergen har også hatt nedgang i antall søkere totalt sett, omtrent som på landsbasis. Nedgangen i antall søkere er størst for de svært populære fagene rettsvitenskap, medisin og psykologi sammenlignet med fjoråret, men disse er allikevel de studiene ved UiB som trekker flest søkere, og som fortsatt er blant de mest populære studiene i landet.

– Når søkertall først går ned, ser vi positivt på at nedgangen i stor grad gjelder de mest populære studiene hvor vi likevel ikke kan tilby studieplass til mer enn en liten andel av søkerne. Det blir interessant å se om dette kan føre til at karakterpresset lettes noe for å komme inn på disse studieprogrammene. Det vil være en positiv effekt siden mange unge bruker både tid og penger på å forbedre karakterene sine etter videregående skole. Men det vil det fortsatt være svært krevende å komme inn på disse studiene.