Flere vil bli lærer for 1. – 7. trinn

I år er det 10 630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent, altså litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent. Det er 1,3 førstevalgsøkere per studieplass til disse lærerutdanningene samlet, og det er også mange søkere som har en lærerutdanning som andre- eller tredjevalg. 

Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, med 25,6 prosent færre førstevalgsøkere. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent.  

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall,  sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.  

Søkertallene til Nesna 

Fra høsten tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning (BLU)  og grunnskolelærerutdanning (GLU) på Nesna, og det er planlagt til sammen 100 studieplasser. Det er i år til sammen 118 førstevalgsøkere og 341 som har Nesna på som ett av sine valg.  

– Jeg er glad for at vi i fellesskap med Nord universitet har klart å reetablere høyere utdanning på Nesna. Det er veldig bra at antall førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanning er på omtrent samme nivå som på Mo i fjor. Helgeland trenger dyktige lærere, sier Borten Moe.